Nickerie.Net, zondag 16 augustus 2009


Schadefonds voor slachtoffers van misdrijven in de maak  
Geplaatst: 13/08/2009

Paramaribo -  De minister van Justitie en Politie, Chandrikapersad Santokhi, is vorige maand benaderd door het hoofd van het Bureau Slachtofferzorg, mevrouw Rozenboom. Zij heeft bij de minister aangegeven dat het aantal personen dat zich bij haar aandient om begeleid te worden, fors is toegenomen, met name de mensen die slachtoffer zijn geworden in het verkeer. Daarvoor was het bureau in principe niet in het leven geroepen. Het gaat met name om psychische begeleiding. Opvallend is het feit dat mensen ook naar dit bureau stappen om hulp te vragen betreffende afhandeling van zaken in de materiële sfeer (schadevergoeding). De minister heeft met Rozenboom afgesproken dat er meer personeel komt op het bureau slachtofferzorg en er komt een samenwerking tussen dit bureau en het Bureau Rechtszorg.

Bureau Rechtszorg kan in feite de huplverlening op zich nemen voor wat betreft de begeleiding van de personen naar de rechterlijke instanties om hun schadeclaim te doen. Het goede nieuws is, zegt de minister, dat hij vorige week reeds goedkeuring heeft gegeven aan het wetsontwerp Schadefonds voor slachtoffer van misdrijven. Dit fonds is bedoeld om mensen die niet uitkomen, enigszins te vergoeden als de schade is veroorzaakt door een “gewoon misdrijf” of door een verkeersmisdrijf. Dan gaat dit fonds de mensen tegemoetkomen, zegt de bewindsman. Dit voorstel zal binnenkort behandeld worden in de RvM. Er is ook ruimte voor het particulier initiatief (er is een markt daarvoor) en dat juicht de minister toe.

Dit fonds is noodzakelijk, omdat het vaak voorkomt dat een veroorzaker van een verkeersongeval tot een bepaald bedrag maar verzekerd is. Slachtoffers blijven dan met een enorme kostenplaatje in het ongewisse. Het schadefonds voor slachtoffers van misdrijven zal hierin voorzien. De minister benadrukt met klem dat we niet allen moeten focussen op het aantal doden in het verkeer, want dat is maar een topje van de ijsberg. Men, inclusief de media, moet meer aandacht besteden aan de slachtoffers en mensen die invalide raken door een verkeersongeval.


Satis Baldewsingh

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

13-08-2009

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2009. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics