Nickerie.Net, woensdag 19 augustus 2009


SER identificeert eerste vraagstukken

19/08/2009

Paramaribo - De Sociaal Economische Raad (SER) heeft een aantal vraagstukken geÔdentificeerd, die de komende zes maanden besproken zullen worden. Vaste en incidentele commissies van de raad zullen het komend half jaar hierover overleg plegen en er zullen conceptvoorstellen daarover voor goedkeuring aan de SER worden voorgelegd. Zo meldt de raad in een persbericht. Op initiatief van de SER zullen algemene adviezen omtrent de instelling van een algemeen sociaal verzekeringsstelsel en herziening van de pensioengerechtigde leeftijd geformuleerd worden. Ook over initiatieven van enkele ministeries zullen adviezen worden uitgebracht. Zo vroeg het ministerie van Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu advies over instelling van een Solidariteitsfonds.

SER-voorzitter Hans Lim A Po

En Sociale Zaken en Volkshuisvesiting wil geadviseerd worden over het Sociaal Voorzieningenstelsel. De SER is op 27 februari dit jaar geÔnstalleerd door president Ronald Venetiaan en koos in haar eerste vergadering Hans Lim A Po als voorzitter. Ondertussen zijn Ferdinand Welzijn en Andre Koornaar als plaatsvervangende voorzitters aangewezen. Dit drietal vormt samen het dagelijks bestuur. De afgelopen zes maanden heeft de SER de institutionele voorzieningen getroffen die haar functioneren als adviesorgaan van de regering over sociaal-economische beleidsaangelegenheden mogelijk moet maken. Verwacht wordt dat het komend half jaar daadwerkelijk begonnen wordt met de adviserende taak.

Aangegeven wordt dat de SER op basis van behoorlijk bestuur zal functioneren, waarbij de adviezen vanuit specifieke deelbelangen van de sociale partners georiŽnteerd zullen zijn op het algemeen belang. De afgelopen maanden zijn een Reglement van Orde opgesteld alsook een overzicht van de sociaal-economische domeinen waarvoor vaste en incidentele commissies moeten worden benoemd. Ook is een profielschets gemaakt van de secretaries van de raad. Voorts zijn algemene richtlijnen voor adviesaanvragen van de regering en De Nationale Assemblee uiteengezet alsook richtlijnen indien de SER zelf met adviezen komt.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

19-08-2009

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2009. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics