Nickerie.Net, vrijdag 21 augustus 2009


Huizen in Wageningen barsten van generatiegezinnen

Beta Debidien, 21/08/2009

WAGENINGEN - In ongeveer 200 gezinnen op Wageningen wonen volwassen kinderen nog steeds in bij de ouders. De meeste zelfs met de partner en de eigen kroost. Deze volwassenen smachten naar verandering van hun situatie. Meer dan de helft heeft een aanvraag lopen bij het ministerie van Ruimtelijke ordening, Grond en Bosbeleid voor een stuk bouwkavel om een eigen woning te bouwen. Terwijl zij daarop wachten, vindt er gezinsuitbreiding plaats. Carlo Soemotinojo is woonachtig te Wageningen. Hij kan maar niet begrijpen dat echtparen met schoolgaande kinderen nog moeten inwonen bij hun ouders. "Is er dan geen domeinland meer op Wageningen dat de regering bouwrijp kan maken en bestemmen voor deze gezinnen", vraagt Soemotinojo zich af.

Henry met zijn broertje (zittend) voor hun kamer in de Kasba-barak in Wageningen. In dit voormalig rijstdorp wonen veel volwassenen met hun partner en kroost al decennia in bij de ouders.-. dWTfoto / Beta Debidien

Het leven en wonen op Wageningen wordt voor deze gezinnen steeds moeilijker. Dat beaamt de 33-jarige Henry Kabelefodie, bewoner van de Kasba-barak, een gebouw met 31 kamers. Zes daarvan staan leeg. Ook Kabelefodie moet de eindjes aan elkaar zien te knopen. "We moeten hier extra hard werken om onze schoolgaande kinderen te kunnen verzorgen. Als het gaat om het wieden, ben ik daar en als het gaat om te vissen en te jagen dan ben ik ook gereed." Sinds zijn achtste is Kabelefodie bewoner van de barak. Hij heeft veel meegemaakt. Nu woont hij samen met zijn vrouw en twee kinderen in één van de kamers, nog steeds bij zijn ouders. Ook een jongere broer is met zijn gezin ingetrokken in de kamer.

Meer dan 50 kinderen wonen in de barak. Het sanitair laat veel te wensen over. "Dagelijks, vooral ‘s morgens, moeten de kinderen in de rij staan om gebruik te kunnen maken van de toiletten. Hetzelfde beeld hebben we ook bij het vullen van water bij de erfkraan", klaagt Kabelefodie. Hij is blij dat de regering de perceelaanvragen in behandeling heeft, zodat hij als het zover is straks kan verhuizen naar een veel betere woonruimte. Van een ex-SML'er verneemt de krant dat de SML en de overheid bezig zijn mogelijkheden te bekijken hoe de percelen die zijn aangevraagd aan bewoners van Wageningen uit te geven.

De ex-SML-werknemer weet dat op 21 december vorig jaar 60 mensen hun bereidverklaringen reeds hebben ontvangen. Van dit aantal hebben 28 mensen niet voldaan aan hun betalingsplicht, waardoor hun stukken zijn vervallen op 11 mei 2009. "Deze mensen krijgen een tweede kans om de gelden alsnog te betalen", zegt de ex-SML'er. De SML is ook bezig met ongeveer 500 aanvragen, zodat deze mensen ook hun bereidverklaringen kunnen krijgen.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

21-08-2009

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2009. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics