Nickerie.Net, vrijdag 21 augustus 2009


Politie Nickerie stopt zandafgravingen

Asha Chaturi, 21/08/2009

NIEUW NICKERIE - De politie van Nickerie heeft de aannemer Pritam Hira aangezegd te stoppen met zandafgravingen bij de kuststrook. De aannemer is al geruime tijd daarmee bezig. Woensdag is justitie een onderzoek gestart of onder meer de werkzaamheden gedekt zijn door een vergunning. Agenten hebben zich al persoonlijk in het gebied georiŽnteerd. Aan de krant zegt gewestelijk politiecommandant August Sabajo dat het nodig was de graafwerkzaamheden stop te zetten nadat bleek dat de zandafgravers een grote ravage hadden aangericht aan de kust. Weliswaar is er ter plaatse geen enkele machine en/of werkers aangetroffen.

Van een bron verneemt dWT dat er al 3,5 duizend kuub zand is opgegraven. Hira doet zijn beklag over het stopzetten van de zandafgravingen, mede omdat hij daartoe een zeer grote investering heeft gepleegd. Hij zegt toestemming te hebben gekregen voor het project van de districtscommissaris Bhagwatpersad Shankar van Nickerie. Hij gelooft dat het project ten goede komt van de burgerij, omdat die het zand goedkoop kan kopen.

Tegenover mediawerkers bevestigt Shankar dat hij inderdaad toestemming heeft verleend aan Hira om de aangespoelde schelpen op te graven. Volgens de aannemer is er dus geen vuiltje aan de lucht. Hij blijft erbij dat de opgravingen geen schade aanrichten aan de kuststrook. Integendeel moet het zand op die plaats juist worden afgegraven, anders slibt de kust dicht. Na voltooiing van het onderzoek moet de politie een rapportage uitbrengen aan de minister van Justitie en Politie.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

21-08-2009

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2009. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics