Nickerie.Net, zaterdag 22 augustus 2009


Minister Jong Tjien Fa: ‘RGB-topper Ramdew Karaya ‘hangt’ bij schuld’

Isaak Poetisi, 22/08/2009

Paramaribo - Indien de zware beschuldigingen aan het adres van Ramdew Karaya, beleidsadviseur op het ministerie van Ruimtelijke ordening, Grond en Bosheheer (RGB) worden bewezen, zal hij niet worden gespaard. Karaya is actief in Nickerie met grondzaken voor RGB. RGB-Minister Michael Jong Tjien Fa heeft over deze kwestie een uitgesproken mening. “Als dat het geval is zullen de gewenste maatregelen niet uitblijven”, zegt de bewindsman aan dWT.

Het terugfluiten van Jong Tjien Fa door partijvoorzitter Paul Somohardjo bij het treffen van maatregelen tegen Karaya, is niet mogelijk, omdat slechts president Ronald Venetiaan constitutioneel die bevoegdheid bezit. Jong Tjien Fa zegt dat hij dinsdag inderdaad in overleg was met partijvoorzitter Somohardjo. Maar bij dat gesprek is meer gefocust op de in behandeling zijnde Gliswet. De minister ontkent niet dat Karaya ook onderwerp van gesprek is geweest. Hij constateert dat na de bezwarende uitspraken in de openbare vergadering van het parlement op donderdag, er grote wrevel is ontstaan binnen zijn departement. Jong Tjien Fa weerspreekt dat Karaya de hand boven het hoofd wordt gehouden. “Hij is onschuldig totdat zijn schuld bewezen wordt”, benadrukt hij.

Bij een onderzoek ingesteld door RGB in de kwestie waarbij sprake is van grondafgravingen op een stuk terrein aan de Southdrainweg, blijkt dat de zoon van Karaya in 80 procent voldoet aan de cultuurplicht. Het uitgegraven zand is bestemd voor landbouwdoeleinden. Inmiddels heeft de Geologische Mijnbouwkundige Dienst (GMD) de werkzaamheden stopgezet. Ook in de kwestie rond een areaal aan de Corantijnrivier gaat Karaya, volgens het onderzoek vrijuit. Volgens een topfunctionaris van RGB is recentelijk een zaak actueel geworden, waarbij een perceel is toegewezen aan een vrouw en wederom uitgegeven aan iemands anders. Ook die heeft een beschikking. De eerste eigenaar heeft al een woning gebouwd op het perceel. Bronnen zeggen dat standpunten van RGB niet dezelfde zijn als die van de parlementsvoorzitter en partijleider van Pertjaja Luhur.

“Als Karaya zich schuldig maakt aan zaken die het daglicht niet kunnen schuwen, moet hij de consequenties aanvaarden”, zegt de topfunctionaris. Desgevraagd ontkent Karaya de beschuldigingen in het parlement aan zijn adres. Hij zegt in dit stadium met geen woord te kunnen reppen over eventuele maatregelen door de leiding van RGB tegen hem. Hij zegt tot dusver geen enkel probleem te hebben met de RGB-minister, noch met Somohardjo. Persoonlijk ziet Karaya geen redenen waarom zijn partijvoorzitter hem als eventuele schuldige in bescherming zou moeten nemen. “Want daarmee zou hij zichzelf schaden.”.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

22-08-2009

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2009. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics