Nickerie.Net, woensdag 02 september 2009


Gevaarlijke 2-4D herbicide levensbedreigend voor bewoners Henarpolder
Geplaatst: 02/09/2009

Nickerie -  Bewoners van het woongebied Henarpolder en omgeving hebben hun ernstige bezorgdheid geuit over het gebruik van de zeer gevaarlijke herbicide genaamd 2-4D. Nikchand Makhaisingh, een van de oudere buurtbewoners van het gebied, zegt dat het middel vrij frequent wordt gebruikt. Voor een groot deel wordt het vanuit de landbouwvliegtuigen gespoten in de rijstarealen. Makhaisingh haalde verder aan dat 2-4D levensbedreigend is voor mens, dieren en planten. Hij wees erop dat bij vliegtuigbespuitingen alleen de geur hen al vreselijke problemen geeft en dat bestanddelen, die met de wind mee waaien, ook hun groente en pluimvee aantasten. Zelf lijdt Makhaisingh ook heel veel schade aan zijn groente- en fruitaanplant.

Makhaisingh attendeerde ook erop dat bestandsdelen van 2-4D ook terecht komt in de kanalen en wateropslagplaatsen van omwonenden. Makhaisingh zegt vaker de instanties hierop te hebben geattendeerd, maar dat het alleen maar bij praten is gebleven. Makhaisingh zegt dat mensen letterlijk met chemicaliŽn wonen, werken en dit zelf consumeren via groenten en fruit.

De vakdocent Scheikunde Khalied Khodabaks benadrukt dat 2-4D een matig toxische stof is die niet onderschat moet worden. Het is volgens hem irriterend voor ogen, huid en luchtwegen. De stof heeft effecten op het zenuwstelsel Ďon the long runí.Verder kan langdurige blootstelling ook nog de huid overgevoelig maken. De bestandsdelen van 2-4D kan op de lever en de nieren inwerken, hetgeen betekent dat dit desastreuze gevolgen kan hebben voor zowel mens en dier. Bewoners van Henarpolder en omgeving hopen dat de bevoegde instanties nu eindelijk snel ingrijpen, voordat zaken erger worden. Makhaisingh durfde verder te zeggen dat door dit alles zeker de leeftijdsgrens naar beneden is gedaald. Zelf is hij zestig plusser. Hij zegt ernstig zijn twijfels te hebben of de generatie van nu en later wel deze leeftijd zal halen.


Danny Jibodh

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

02-09-2009

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2009. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics