Nickerie.Net, woensdag 02 september 2009


Ook wegen in Nickerie worden verfraaid

Asha Chaturi, 02/09/2009

Nieuw Nickerie - De Wegen Autoriteit Suriname (WAS) is ook in Nickerie bezig wegen, die in een deplorabele wegen staat verkeren, aan te pakken en trottoirs te verfraaien. Recent is in dit kader de F.O. Lashleystraat opgeleverd. De aannemer Kalro NV heeft binnen het afgesproken tijdsbestek de reparatiewerkzaamheden aan de F.O. Lashley- en de Westkanaalstraat afgerond.

Twee maanden geleden is de aannemer van start gegaan met de renovatie van deze twee wegen. Rolf Verwey van Firm Engineering, die belast is met de directievoering, zegt dat zij nu bezig zijn de kleine gebreken in kaart te brengen. Dit zal eerst door de aannemer hersteld worden voordat de officiŽle oplevering zal plaatsvinden. Verwey zegt dat de weg nu hoger ligt wat heel gunstig is voor de afwatering. De F.O. Lashleystraat heeft over een lengte van 540 meter een nieuwe funderingslaag gekregen, waardoor de weg nu extra draagkracht heeft.

De verfraaiing heeft ook een schaduw kant: bestuurders gaan hierdoor harder rijden. Door nonchalant rijgedrag raakte deze bestuurder met zijn voertuig in de trens langs de F.O. Lashleystraat in Nickerie. Sedert de wegen zijn opgeknapt rijden autobestuurders in volle vaart over de straten in Nieuw-Nickerie.dWTfoto/ Asha Chaturi -.

De diepe verzakkingen zijn ook hersteld. De Westkanaalstraat is in delen aangepakt waarbij het profiel opnieuw hersteld is. Verwey heeft gemerkt dat bestuurders nu hard rijden over de Lashleystraat, terwijl dat geenszins de bedoeling is. Een personenauto is het afgelopen weekend al in de trens langs de straat beland. Met de reparatie van de wegstrekking heeft de WAS alle wegen in Nieuw Nickerie die onder haar beheer vallen al hersteld. Het onderhoud zal door de WAS zelf plaatsvinden. De autoriteit is ook bezig om de Attaoellahweg te herstellen. Verwey zegt dat deze werkzaamheden gestaag vlotten.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

02-09-2009

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2009. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics