Nickerie.Net, vrijdag 04 september 2009


Matai beijvert zich over ontruimingskwestie Jurawan

Geplaatst: 03/09/2009

Nickerie -  Parlementariėr Kawlessar Matai zegt te zullen bemoeien in de kwestie waar Gaytrie Jurawan ontruiming boven het hoofd staat. De parlementariėr vertelde dat hij in dit kader zowel de minister van RGB, Michael Jong Tjien Fa, als de directeur van RGB, Glenn Redjo, heeft gesproken. Matai zegt verder dat hij het jammer vindt dat zaken zich op zo een manier ontwikkelen. De parlementariėr gaf aan dat het gaat om een familieaangelegenheid en dat daarnaast door de rechter een uitspraak is gedaan, hetgeen gehonoreerd moet worden.

Afgelopen dinsdag kon de ontruiming gestopt worden door tussenkomst van een geestelijke leider, dc Bhagwathpersad Shankar en Johan Rakiman. Matai vertelde dat hij vanuit Paramaribo op gegeven moment de burgervader liet bellen door directeur Redjo om na te gaan welke mogelijkheden hij had om de ontruiming stop te zetten. Uiteindelijk werd de ontruiming met een maand uitgesteld. Matai hoopt dat de uitspraak zo spoedig mogelijk valt. Gaytrie Jurawan heeft in 1992 het perceel samen met haar ex-man Soeradj Ramjiawan gehad en hebben ze daarop samen een woning opgezet. Na de echtscheiding in 1997 is ze daar blijven wonen met haar twee dochters Radha en Devika Ramjiawan.

De familie leeft momenteel in angst en moeder Jurawan vreest dat dit ook negatieve gevolgen zal hebben op de studieresultaten van haar kinderen. Jurawan woont al 17 jaren op het perceel aan de Verlengde Girdjasinghstraat # 1092 in de Mr. J. van Pettenpolder.
De dochters hebben aangegeven dat indien hun vader hun laat ontruimen, ze nooit meer zullen omkijken naar hem. Moeder Gaytrie gaf aan dat er een spelletje met haar wordt gespeeld en dat haar ex-man hierachter zit. Hij zou zogenaamd alles hebben doorverkocht aan zijn vader. Ook burgervader Shankar heeft in deze kwestie bemiddeld en vindt het een kwalijke zaak dat familieleden elkaar op zo een manier leed aandoen.


Danny Jibodh

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

04-09-2009

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2009. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics