Nickerie.Net, vrijdag 11 september 2009


Ramdien tegen gratieverlening zedenplegers
Geplaatst: 11/09/2009

Nickerie -  Zedenmisdadigers moeten niet in aanmerking komen voor gratie. Ook niet voor voorwaardelijke invrijheidstelling (VI). Deze mening is de politica, Harriët Ramdien van Nickerie toegedaan. Het is niet alleen voor het slachtoffer, maar ook voor de familie van het slachtoffer pijnlijk om toe te zien dat de dader na een korte periode in het gevang weer in de maatschappij komt en klaarblijkelijk is “genezen”. Terwijl de daders vrij rond kunnen lopen, zijn de slachtoffers voor de rest van hun leven getraumatiseerd. Hun leven is ook verpest. Als het aan Ramdien ligt, dan mogen deze daders, en vooral zij die zich vergrijpen aan baby’s en peuters, levenslang de bak in. Zij zegt zicht bewust te zijn van de wettelijke bepaling, die de mogelijkheid creëert dat als de gedetineerde wel beantwoordt aan bepaalde criteria, waaronder goed gedrag, zij VI krijgen. Ondanks dit gegeven vindt zij dat voor deze groep daders deze bepalingen niet moeten bestaan.

De daders moeten volgens haar zich niet in de gevangenis goed gedragen, maar in de maatschappij. Volgens haar moet de president van de Republiek Suriname zijn vetorecht gebruiken om aan deze plegers van zedenmisdrijven geen VI te verlenen. “Deze mensen moeten de hoogste straf krijgen. Men moet niet vergeten dat zij zijn gekomen aan de kindertjes van ons, die de toekomst van dit land moeten vormen.” Ramdien ziet de aanpassing in het Wetboek van Strafrecht, die op 14 juli is aangenomen, liever vandaag dan morgen afgekondigd worden. De afkondiging laat te lang op zich wachten. Deze verandering biedt veel meer mogelijkheden ter bescherming van de slachtoffers. Ook is zij de mening toegedaan dat er nog heel veel schort aan slachtofferbegeleiding. “Daaraan moet er nog een heleboel gedaan worden.” In het district Nickerie is er geen opvang voor slachtoffers, waardoor zij in de oude situatie getraumatiseerd achterblijven. Ramdien staat pal achter minister Santokhi’s beleid op dit stuk.

Santi Sieuw

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

11-09-2009

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2009. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics