Nickerie.Net, zaterdag 12 september 2009


BraziliŽ voorstander verbindingsweg met Suriname
Geplaatst: 12/09/2009

Paramaribo -  Op uitnodiging van haar collega Celso Amorim bracht minister Lygia Kraag-Keteldijk van Buitenlandse Zaken op 10 september 2009 een officieel werkbezoek aan BraziliŽ. De delegatie van de minister bestond uit functionarissen van de ministeries van Buitenlandse Zaken, Justitie en Politie, Handel en Industrie, Landbouw, Veeteelt en Visserij, Natuurlijke Hulpbronnen (Staatsolie) en van Openbare Werken.

Tijdens de besprekingen spraken beide ministers hun tevredenheid uit over de huidige stand van zaken in de bilaterale betrekkingen, die met de ontmoeting tussen de presidenten Venetiaan en Lula in december 2008 in Bahia, BraziliŽ, een nieuwe fase zijn ingegaan. De ministers memoreerden o.a. het feit dat het vraagstuk van de financiŽle schuld van Suriname aan BraziliŽ thans tot het verleden behoort. Ook het aanbod van BraziliŽ voor ondersteuning bij de ontwikkeling van de industrie voor biobrandstoffen in Suriname kwam aan de orde. In dit verband zijn reeds diverse voorbereidende activiteiten ontplooid.

Gelet op het groot aantal Brazilianen in Suriname, is overeengekomen een bilateraal mechanisme in het leven te roepen voor informatie-uitwisseling. BraziliŽ gaf te kennen de intenties van Suriname voor verdere integratie in Zuid-Amerika volledig te ondersteunen en de nodige medewerking te zullen verlenen bij de aanleg van een directe wegverbinding tussen beide landen. De vergroting van de onderlinge handel kwam eveneens aan de orde, waarbij de noodzaak voor een reguliere scheepvaartverbinding werd onderstreept.

De ambassadeur van BraziliŽ in Suriname, Jose Luis Machado e Costa, heeft ook geparticipeerd in de besprekingen. Bij dit werkbezoek werden verschillende overeenkomsten getekend op de gebieden van o.a. landbouw, onderwijs, politionele samenwerking, vaktrainingen en volksgezondheid. Minister Kraag-Keteldijk maakte van de gelegenheid gebruik om haar collega uit te nodigen voor een tegenbezoek.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

12-09-2009

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2009. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics