Nickerie.Net, dinsdag 15 september 2009


Burgerinitiatief, bestrijden van muskietenplaag te Wooncentrum Paradise

Nickerie - Stg Jongeren Organisatie Paradise en Omgeving ( Stg JOPO ) wil samen met het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg ( BOG ) Nickerie de strijd aangaan tegen de muskietenplaag die er momenteel heerst in het distrikt Nickerie, maar vooral in ons werkgebied met name het “wooncentrum Paradise”.

In het verleden Stg JOPO al zo een actie ondernomen doormiddel van het bespuiten van de muskieten. Met behulp van 2 KWH motoren geplaatst op de achterbak van een Pick-up is in het wooncentrum Paradise rondgereden, met een POSITIEF resultaat als gevolg. Met medewerking van het BOG Nickerie gaat Stg JOPO deze manier van bespuiten weer toepassen en wel op donderdag 17 september en donderdag 24 september tussen 17.00 uur en 19.30 uur.

De mensen uit het dorp Paradise en omgeving krijgen een persoonlijk schrijven met maatregelen die genomen moeten worden voordat men over gaat  tot het bespuiten. Stg JOPO hoopt als jongerenorganisatie op deze manier een bijdrage te leveren tot het leefbaar maken van Paradise.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / St. Jopo

14-09-2009

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2009. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics