Nickerie.Net, dinsdag 15 september 2009


Bigi Pan wordt bevloeid

Beta Debidien, 15/09/2009

Nieuw-Nickerie - Er is een sleuf gegraven om het Bigi Pangebied weer te bevloeien met water. De aannemer Doerdjan heeft gisteren een anderhalve meter brede sleuf, ongeveer twintig meter verwijderd van de bestaande bij de ingang van het Jamaerkanaal gegraven om dit mogelijk te maken. Echter kan het water alleen bij een hoge stand in de Nickerierivier, via de sleuf het natuurgebied instromen.

Binnenkort wordt op de oude locatie een moderne sleephelling gebouwd. Ook zal er een sluis worden geconstrueerd om het water in het Bigi Pangebied te kunnen beheren. Vernielers van de dammen van de Bigi Pan zullen echter niet vrijuit gaan. “Ze moeten alsnog worden opgespoord en gestraft”, vindt Bhajen Manbodh, ruim twintig jaar visser in het Bigi Pangebied. Hij is er niet over te spreken dat mensen in staat zijn zulke handelingen te plegen, waarbij de totale visserijsector in dat gebied in gevaar komt en personen brodeloos worden.

Een graafmachine bezig een sleuf te graven aan de oostelijke zijde bij de monding van het Jamaerkanaal. Dit moet ervoor zorgen dat de Bigi Pan op termijn wederom een waterrijk gebied wordt. Door een dambreuk en het extreem droge weer is het natuurgebied praktisch opgedroogd.-dWTfoto/Beta Debidien .

“Doordat de Bigi Pan niet meer bereikbaar is voor vissers, dreigt nu een schaarste te ontstaan aan zwampvis”, zegt Manbodh. Hij is daarom tevreden met de snelle ingreep door de overheid om verdere leegloop van de Bigi Pan te voorkomen. Nu er een sleuf is gegraven bij de monding van het Jamaerkanaal om water in te laten, zal het waterpeil in dat gebied langzaam, maar zeker toenemen. Bepaalde pannen zijn al helemaal uitgedroogd met enorme vissterfte tot gevolg. “Indien de aannemers de geplande werken tijdig opleveren, zal het enkele maanden duren voordat de situatie is genormaliseerd”.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

15-09-2009

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2009. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics