Nickerie.Net, dinsdag 15 september 2009


Modern migratiebeleid Nederland ‘zorgwekkend’ voor Suriname

Eric Mahabier, 15/09/2009

Den Haag - Suriname moet beleid gaan ontwikkelen voor het beter waarderen en het behouden van kader. Het modern migratiebeleid dat Nederland aan het voeren is, kan op termijn fataal worden voor Suriname als de regering daar niet tijdig op inspeelt. Zo reageert de jurist Soerin Jankie op het wetsvoorstel dat Justitie minister Ernst Hirsch Ballin bij de Tweede Kamer heeft ingediend om Nederland aantrekkelijker te maken voor kennismigranten, hoger opgeleide personen.

In het wetsvoorstel staan onder meer efficiëntere toelatingsprocedures. Nederland heeft kennismigranten nodig om de economie, cultuur en wetenschap te versterken. Het wetsvoorstel houdt een forse administratieve lastenverlichting in voor bedrijven en burgers die als referent optreden voor een vreemdeling die naar Nederland komt.

“Die gunstige regeling heb je al, maar nu willen ze die in een wet gaan vastleggen. Een pluspunt zou je zeggen voor de kennismigranten zelf, maar voor het desbetreffend land waar zij vandaan komen, kan het vernietigend werken als de betreffende regering er niet op inspeelt”, waarschuwt Jankie.

Uit cijfers van Justitie blijkt dat Nederland nauwelijks brain drain veroorzaakt als het gaat om kennismigranten vanuit ontwikkelingslanden, waaronder Suriname. Van de 6.650 in 2008 afgegeven verblijfsvergunningen aan deze groep deskundigen, waren slechts 20 voor kennismigranten uit Suriname.

Jankie zegt gevallen te kennen waarbij de afgelopen jaren enkele Surinaamse kennismigranten naar Nederland zijn gekomen en op diverse hoge scholen meteen een baan hebben kunnen vinden. Naar zijn weten is Nederland niet het enig land waar Surinaamse deskundigen naar toe trekken. “Ik denk dat dit wetsvoorstel een signaal voor de regering moet zijn om zuinig om te gaan met het eigen kader en ze beter te belonen en te faciliëren.” Toch pleit Jankie ervoor dat Suriname dit nieuw beleid van Nederland in eigen land doortrekt. In het kader van de Toescheidingsovereenkomst moet het makkelijker gemaakt worden voor Surinaamse Nederlanders, waaronder hoogopgeleid kader, om naar het geboorteland terug te gaan.

Penningmeester van de Centrale van Landsdienaren Organisaties (CLO), Michael Miskin, vindt dat beloning niet het enig punt is dat maakt dat iemand zich in het buitenland gaat vestigen. “Het hangt van die persoon zelf af. Ben je ook bereidt je familie en vrienden en je hele omgeving te verlaten”, noemt hij enkele aspecten, naast veiligheid en gezondheidszorg. Over de omvang van het vertrek van kader naar het buitenland wil Miskin geen uitspraak doen, omdat er geen onderzoek daarnaar is gedaan. Wel wijst hij op het beleid dat binnen de Caricom wordt gevoerd om elkanders kader vrijelijk te laten werken en vestigen in de diverse lidlanden. “Suriname betaalt wat Suriname kan betalen”, reageert de CLO-penningmeester over de bezoldiging aan buitenlands kader. Voor wat het midden- en hoger kader bij de overheid betreft geeft hij aan dat de eerste fase van de nieuwe bezoldigingsreeks, het kader substantieel niet beter heeft betaald. “Maar bij Fiso II zal die betaling beter zijn.”

Het is volgens Miskin heel moeilijk aan te geven wat een beginsalaris van het middenkader bij de overheid is, omdat met de nieuwe bezoldiging diploma’s niet meer opwegen, maar functies. Leidinggevend kader is beter gewaardeerd volgens het nieuw systeem. Hoewel elk land voor de eigen ontwikkeling kader nodig heeft, vindt Miskin dat het beleid op dat stuk niet restrictief gericht moet zijn. Op dit moment is de situatie naar zijn gevoel niet zorgelijk, maar kan het wel zorgelijk worden indien er niet wordt ingespeeld op de andere aspecten, naast de salariëring.

Volgens Miskin is één van de belangrijke zaken waaraan de overheid in Suriname moet werken, herstel van het vertrouwen van het kader in particuliere bedrijven. Door de financiële crisis is wereldwijd het vertrouwen van deskundigen in particuliere bedrijven afgenomen. Miskin merkt dat ook in Suriname. De CLO wordt steeds vaker benaderd door hoog opgeleid kader uit de private sector dat een baan bij de overheid wil.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

15-09-2009

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2009. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics