Nickerie.Net, maandag 21 september 2009


Jong Tjien Fa onder indruk herstel Bigi Pan

Beta Debidien, 19/09/2009

Nieuw-Nickerie - Minister Michael Jong Tjien Fa van Ruimtelijke ordening Grond- en Bosbeleid (RGB) is zeer onder de indruk van de herstelwerkzaamheden van de schade aangericht langs de kust ten noorden van het Bigi Pangebied. De bewindsman heeft zich donderdag in opdracht van de Raad van Ministers georiŽnteerd te Burn Bush, waar vissers een tijd terug een coupure hadden gemaakt in de dam om daarmee hun vis en garnalenvangsten te vergroten.

Door het ontwerpen van een meer dan tien meter brede dam, heeft de aannemer het water dat uit het moerasgebied naar zee stroomde, gestuit. "De aannemer heeft machtig werk verricht om binnen enkele dagen het water te kunnen keren", zegt Gangapersad Badal, technisch medewerker op het commissariaat te Nieuw-Nickerie. Badal zegt dat aan beide kanten van de dam elk vijftien palen met een lengte van elk zeven meter zijn geheid, zodat er geen schade meer aangericht kan worden.

Het bezoek van de minister was meer om te vernemen welke acties en inspanningen genomen moeten worden om het 68.000 hectare uitgestrekte gebied beter te kunnen beschermen tegen vernieling van de bestaande infrastructuur en vooral tegen stropers. De bewindsman constateert dat vele zaken verkeerd lopen in het Bigi Pangebied. "Het is van belang dat dit gebied beschermd wordt, omdat 1.400 mensen direct of indirect economische activiteiten in de pan als inkomstenbron hebben. Wij kunnen het niet permiteren dat de inkomsten van deze mensen uit de districten Nickerie en Coronie in gevaar komen", zegt Jong Tjien Fa.

Volgens hem moeten de mensen goed nagaan wat voor schade zij hebben aangericht. De locatie werd ook bezocht door de parlementariŽrs Rashied Doekhie, Carmelita Ferreira en Kries Matai. In een reactie zegt Matai dat het goed is dat er zo snel is gehandeld en dat er gelijk acties zijn ondernomen om erger te voorkomen, "want het uitdrogen van het gebied zou een ramp betekenen voor geheel Suriname". Hij is blij dat de regering effectief te werk is gegaan en dit heeft voorkomen. Hij is er voorstander van dat de controle opgevoerd wordt, omdat het gaat om een vrij groot gebied.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / dWT

21-09-2009

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2009. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics