Nickerie.Net, maandag 21 september 2009


Natuurbeheer wil permanente bewaking Bigi Pan

Beta Debidien, 21/09/2009

Nieuw-Nickerie - De afdeling Natuurbeheer van het ministerie van Ruimtelijke ordening Grond- en Bosbeleid (RGB) wil een permanente bewaking voor het Bigi Pan Multiple Use Management Area (Mumagebied). "Het is zaak om te kijken hoe wij een post kunnen opzetten langs de kuststrook in het noorden, zodat wij vanuit die locatie het beheer van het gebied beter ter hand kunnen nemen in de toekomst", zegt Claudia Sakimin, waarnemend hoofd van Natuurbeheer.

Na de grote aanpak van de beschadigde infrastructuur, moet Natuurbeheer nu ook gaan monitoren hoe de situatie zich binnen het beschermd gebied hersteld. Volgens RGB-minister Michael Jong Tjien Fa heeft de Raad van Ministers de raadsvoorstellen voor twintig nieuwe jachtopzieners goedgekeurd. "We moeten nagaan welke strafbepalingen wij kunnen inbouwen, zodat wij in het vervolg niet weer bedragen van SRD 500.000 en meer gaan uitgeven om schade aangericht door mensen te laten herstellen, maar de daders in de kraag vatten en met een rechtsproces hun maximale straffen opleggen", benadrukt de bewindman.

Claudia Sakimin informeert samen met jachtopziener Soerendo Amatroesijat de media over de gang van zaken ten aanzien van een permanente bewaking in het bigi pangebied.-. dWtfoto/Beta Debidien

Wat dat betreft zal hij ook de hulp van de vijf parlementariėrs van Nickerie inroepen. "Wij gaan ervoor zorgen dat de economische activiteiten normaal worden voortgezet zonder dat schade wordt aangericht aan de infrastructuur van het gebied." De Bigi Pan is een uitgestrekt gebied dat bescherming bied aan de districten Nickerie en Coronie tegen de oprukkende zee. Daarom is het van belang, "dat wij door onwijs handelen van de mens ook geen vernietiging willen hebben van de Parwa en Mangrovebossen", aldus minister Jong Tjien Fa.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / dWT

21-09-2009

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2009. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics