Nickerie.Net, maandag 21 september 2009


SPBA spreekt beschuldigingen tegen
Geplaatst: 19/09/2009

Nickerie -  Het bestuur van de Surinaamse Padieboeren Associatie (SPBA), onder leiding van Harinanan Oemraw, heeft op een persconferentie beschuldigingen die zijn gedaan aan zijn adres, rechtgetrokken. Dit heeft plaatsgevonden in de gehoorzaal van het Anne van Dijk Landbouwonderzoekscentrum. Volgens het bestuur wordt hij ervan beschuldigd zwaar te hebben gerommeld met o.a. contributiegelden van de leden. Voorts zou volgens het bestuur Oemraw zich voordoen als te zijn de voorzitter van de SPBA, terwijl dit niet zo is.

SPBA-bestuurslid Johannis Hooplot gaf aan dat gelden nimmer zijn gebruikt ten eigen bate en dat zij zich op geen enkele manier hebben verrijkt. Hooplot verduidelijkte dat zij als bestuur juist vaker in eigen zak gaan en kosten maken om de boeren hun belangen te behartigen.
Per 17 oktober 2003 telt de organisatie 800 leden. Hij zei verder dat mensen de SPBA niet moeten zien als te zijn gelieerd aan een politieke partij. Voor alle duidelijkheid heeft het SPBA-bestuur aangegeven dat de heer Mahawatkhan reeds op 15 september 2007 een deurwaardersexploot is gepresenteerd dat hij voorzitter af is.

Volgens penningmeester Gopinder Bierdja kan een ieder inzage krijgen in de financiŽle stukken. De boeren betalen hun contributie niet op tijd. Hij benadrukte dat elkeen die contribueert, een kwitantie ontvangt als bewijs. De SPBA stoort zich verder aan het feit dat grootlandbouwers geen cent bijdragen, terwijl zij grote profiteurs zijn van de sector. Binnenkort zal het bestuur een vergadering beleggen waar gesproken zal worden over bestuursverkiezingen. Verjonging is volgens het bestuur zeker nodig.
Mahawatkhan wenste niet te reageren op het aangehaalde.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

21-09-2009

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2009. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics