Nickerie.Net, maandag 21 september 2009


Toespraak minister van Binnenlandse Zaken in verband met Ied-ul-Fitr 
Paramaribo, 19/09/2009

Minister Maurits Hassankhan van Binnenlandse ZakenMinister Maurits Hassankhan van Binnenlandse Zaken

Geachte landgenoten,

In verband met het Ied-ul-Fitr feest wil ik gaarne mijn felicitaties en gelukwensen over te brengen aan de gehele Surinaamse bevolking, maar in het bijzonder aan onze moslim broeders en zusters.

Voor de moslim is het vasten op de eerste plaats een aanbidding. Het is een geestelijke training, waarbij het resultaat merkbaar zal moeten zijn in zijn ziel, zijn gedrag, zijn denken en zijn handelen. Een vastende tracht de beste te zijn in gulheid, hulpvaardigheid en liefdadigheid. Hij wordt aangeraden de eerste te zijn die de stap neemt naar verzoening en harmonie. Aan de andere kant weten we dat begeerten en verlangens deel zijn van de menselijke natuur en dat de mens soms helemaal overheerst wordt door deze begeerte en verlangens. Velen weten niet hoe zij om moeten gaan met deze natuurlijke gevoelens, of hoe zij deze moeten aanwenden ten voordele van zichzelf, zijn gezin en de samenleving. Vooral jongeren schijnen tegenwoordig hiermee moeite te hebben, wat uiteindelijk leidt tot ontsporing en vervanging van morele waarden en normen. Het vasten biedt in deze een grondige oplossing, aangezien geest en lichaam van de vastende in volledige harmonie met elkaar worden gebracht. Geestelijk wordt de vastende gedurende een maand versterkt in het bijzonder in zelfbeheersing, waardoor hij niet een slaaf wordt van zijn begeerten.

De reinigende werking van het vasten is alom bekend. Het lichaam wordt gereinigd van de schadelijke stoffen en de geest wordt gereinigd van de zonden. Zo wordt de moslim weer voorbereid om nieuwe uitdagingen in de toekomst op een energieke manier aan te gaan.

In deze periode van economische crisis is het vasten een goed moment om het eigen handelen te evalueren. In het bijzonder zullen de moslims het vasten en het Ied-ul-Fitr feest moeten aangrijpen om de islamitische boodschap, om werkelijke ontwikkeling te verkrijgen, te verspreiden. Het is een goed moment om de boodschap van ethiek, waarden en normen, vrede, naastenliefde, offervaardigheid, en solidariteit tot uitdrukking te brengen.
De islamitische gemeenschap staat wereldwijd voor grote uitdagingen. Vele facetten van de Islam worden, uit onwetendheid, tot onderwerp van kritiek gemaakt, terwijl moslims zelfs soms reden geven tot een onjuiste beoordeling van de Islam. Denk hierbij aan terroristische daden die in naam van de godsdienst worden gepleegd, denk aan de onderdrukking van de vrouw in verschillende moslimlanden.

Het vasten biedt een uitstekende gelegenheid aan moslims om negatieve beeldvorming over de Islam weg te werken. Elke moslim, man of vrouw is tot voorbeeld van anderen geweest. Door het vasten gedurende de hele maand zijn zij gezuiverd van alle zondes, zijn zij meer dan anders geneigd tot goede daden. Daarom is het Ied-ul-Fitr ook een feest van blijdschap. Ik hoop dat de goede daden gecontinueerd zullen worden totdat het vasten volgend jaar weer begint.
Het leven in een vredige en veilige wereld is de wens ook van elke moslim. De vastenmaand doet ons beseffen, dat wij in een wereld leven, waar wij allen verantwoordelijk voor zijn. samenwerken met een ieder, ongeacht geloofsovertuiging, is noodzakelijk, willen we de wereld veiligstellen voor onze kinderen en kleinkinderen.

Geachte landgenoten,

De Ied-ul-Fitr dag wordt gekenmerkt door blijdschap, gastvrijheid, het sterke verlangen naar verzoening en saamhorigheid.

Het is de gehele gemeenschap die uiteindelijk zal profiteren van de geestelijke verheffing, welke de basis vormt voor verbetering van land en volk. Want als rechtgeaarde Surinamers, zijn onze moslim broeders en zusters verplicht om te bidden voor, en te werken aan welvaart en welzijn voor ons geliefd land.

In onze multireligieuze samenleving levert het Ied-ul-Fitr feest een positieve bijdrage door de samenkomst van families, vrienden kennissen, en collega’s. Men leert elkaars cultuur en godsdienst beter kennen, hetgeen een voorwaarde is tot natievorming.

Ik wens u, namens de regering van de Republiek Suriname een Ied Mubarak toe.


Minister Maurits Hassankhan: ‘Vredige en veilige wereld ook wens Moslims'

de Ware Tijd, F. Zandgrond, 19/09/2009

Paramaribo - "Het leven in een vredige en veilige wereld is de wens ook van elke moslim", is de Id ul-Fitre-boodschap van minister Maurits Hassankhan van Binnenlandse Zaken. Wereldwijd eindigen islam-belijders zondag hun vastenmaand en is de uitgeroepen heilige oorlog ‘Jihad' opgeschort. Volgens de bewindsman wordt de Islam, gesteund door moslims zelf, vaak uit onwetendheid bekritiseerd vanwege de terroristische daden in naam van de godsdienst.

Ook de onderdrukking van de vrouw in moslimlanden werkt mee aan de "onjuiste beoordeling". Hassankhan stelt dat de ramadan moslims de unieke gelegenheid biedt om de negatieve beeldvorming van zich af te schudden.

De Biza-voorman stelt verder dat in deze huidige economische crisis, de vastenmaand een goed moment is voor moslim om hun handelen te evalueren. Werkelijke ontwikkeling verkrijgen en verspreiden, uitdrukken van ethiek, waarden en normen, vrede, naastenliefde, offervaardigheid en solidariteit moeten het ultiem doel worden.

Voor het r.-k-bisdom in Suriname dient de boodschap van de Pauselijke Raad voor de Interreligieuze Dialoog van het Vaticaan in Rome, als felicitatie aan hun moslim-broeders. De katholieken bepleitten een religieuze bundeling in de strijd tegen armoede in de wereld. Volgens het Vaticaan kunnen deze twee godsdiensten met het optrekken van behoeftigen in de samenleving het effectiefste bewijs leveren van de liefde van de Allerhoogste. Extremisme en geweld moeten worden verbannen en de aandacht worden verlegd naar het bestrijden van armoede. "In naam van een zogenaamde ‘goddelijke gerechtigheid' wordt getracht de rijkdom van anderen in bezit te krijgen, ten koste van hun vrede en veiligheid.", verduidelijkt het Vaticaan.

Verwezen wordt naar de boodschap van Paus Benedict XVI die opriep voor een "nieuwe humanistische synthese", die de relatie tussen mens en God verstevigt en anderzijds Hem "in het centrum en aan de top van alles wat op aarde bestaat plaatst". De Paus onderscheidt een armoede die moet worden uitgenodigd en uitgebannen. Honger, analfabetisme en gebrek aan drinkwater, medische zorg, onderdak, onderwijs en culturele instellingen moeten in solidariteit worden bestreden. Ook uitsluiting, eenzaamheid en morele en geestelijke armoede moeten worden weggemaakt. Gekozen moet worden voor een eenvoudige en essentiële levensstijl, die verkwisting vermijdt en respectvol is voor het milieu en alle dingen van de Schepping. Vasten en soberheid moeten ook een levensstijl worden. Bij het bestrijden van ‘de gesel van de armoede’, kloppen ernstige hedendaagse problemen aan die verbonden zijn met de geestelijke en morele dementie van globalisering.

Voorzitter Madjeedkhan Abdul van de Surinaamse Islamitische Vereniging (SIV) grijpt de handreiking van de rooms-katholieken met beide handen aan. "Dat armoede bestrijding moet gebeuren is een noodzaak op dit moment". Vrijwel dagelijks wordt hij geconfronteerd met de noden in de samenleving. "Zolang dit in het belang is van de mensheid moeten wij meewerken. Ongeacht kleur, ras en geloof", geeft hij krachtig aan. Het strijdlustig imago van de moslims verdedigt Abdul door aan te geven dat de Qur'an zelfverdediging goedkeurt. Irak is door de Amerikanen aangevallen en heeft daarmee de reactie van de moslims uitgelokt. Geconfronteerd met de aanslagen voordien in New York stelt Abdul: "De moslimwereld heeft dat veroordeeld. Ook ik keur het af". De bijdrage van SIV in het terugdringen van armoede ligt in het beheer van een kinderhuis dat toegankelijk is voor alle religiën. Twee schoolgebouwen worden verhuurd aan het ministerie van Onderwijs en individuele leden worden conform de Qur'an geďnstrueerd om de nood te helpen lenigen.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname / dWT

21-09-2009

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2009. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics