Nickerie.Net, dinsdag 22 september 2009


Bij herdenking geboortedag Lachmon: ‘Politiek kent ook regels van moraal en fatsoen’
Geplaatst: 22/09/2009

Paramaribo -  In de politiek gelden ook regels van moraal en fatsoen. Helaas valt te constateren dat bepaalde personen de morele en fatsoensnormen slechts met de mond belijden. Hun gedrag wijst iets anders uit. Deze zaken zijn door wijlen Jaggernath Lachmon, grondlegger en voormalige voorzitter van de Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP), altijd in acht genomen, beweerden zowel VHP’ers als andere politieke partners gisteren op het Onafhankelijkheidsplein. Indien in leven zou Lachmon gisteren zijn 93ste geboortedag herdenken. In verband hiermee zijn er gisteren kransen gelegd bij zijn standbeeld op het Onafhankelijkheidsplein.

Het daadwerkelijk naleven van de regels van moraal en fatsoen was gisteren de rode draad in de toespraken van de fractievoorzitter van de coalitie, Otmar Rodgers van de NPS en de ondervoorzitter van de VHP, Jules Ajodhia.
Rodgers deed een dringend verzoek om het nalatenschap van wijlen Lachmon hoog te houden. ‘Hij heeft daarvoor gestreden en zijn verdiensten gehad.’ De politicus betreurde het volgens hem lage en afkeurenswaardige gedrag binnen de politiek dat ervoor zorgt dat een verkeerde indruk over de politiek wordt gewekt.

Volgens ondervoorzitter Jules Ajodhia van de VHP moet de dag van gisteren niet slechts dienen als een herdenkingsdag, maar ook als een bezinningsdag. ‘Bezinnen wat wijlen Lachmon ons heeft nagelaten.’ Een van de belangrijkste zaken waarvoor hij zich bijzonder sterk had gemaakt, was de verbroederingspolitiek. ‘Hij was een raspoliticus, een echte politicus op wie men kon bouwen en vertrouwen.’

Ook Ajodhia maakte duidelijk kenbaar dat in de politiek regels van moraal en fatsoen gelden. En dat het tegenwoordig voorkomt dat personen deze zaken slechts met de mond belijden. Hij riep politici op om de politiek schoon te houden, een schone gedachte eropna te houden en samen te werken aan de verdere opbouw en uitbouw van wat samen is bereikt. ‘Een eerlijke, schone en rechtvaardige politiek.’


Asha Bhagwat

Bron/Copyright:

Nickerie.Net /Dagblad Suriname

22-09-2009

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2009. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics