Nickerie.Net, woensdag 23 september 2009


Marktwaarde IamGold US$ 5,4 miljard

21/09/2009

In deze editie van de dWT’s Internationale Kapitaalmarkt ontkomen wij er niet aan de ontwikkelingen op de internationale goudmarkt te bespreken. ‘Bullion’ de handelsnaam van dit edelmetaal staat weer hevig in de belangstelling na het breken van de grens van 1.000 US dollar per troy ounce. Een aantal opmerkelijke ontwikkelingen in de goudsector betreft onder meer de aankondiging van het IMF om 403 metrieke ton goud te verkopen.

Het grootste goudbedrijf in de wereld, Barrick Gold, besloot zijn hedge book middels een tegengestelde transactie te sluiten. Diverse centrale banken in de wereld hebben eveneens aangegeven nettokopers te worden van het edelmetaal.

IamGold behaalde zelfs een marktwaarde van 5,4 miljard US dollar door de gestegen goudprijs. Wij zijn verheugd dat de Rosebelmijn een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan deze enorme waardecreatie. In ons boek ‘De creatie van duurzame welvaart, een raamwerk voor de Republiek Suriname’ hebben wij aangegeven hoe belangrijk dealstructuring is. Wij hebben tevens een partiële gouddekking van de SRD voorgesteld. In deze editie een nadere analyse.

De Rosebelmijn in Brokopondo, Iamgold’s meest winstgevende goudmijn in de wereld.-.

IMF verkoopt goud Het IMF heeft recentelijk besloten ongeveer 400 metrieke ton aan goud te verkopen. Het IMF doet deze verkopen in het kader van diversificatie van zijn inkomsten. Deze opbrengsten zullen worden geherinvesteerd in een fonds om zodoende meer diversificatie van het inkomen te hebben. Deze aanbeveling is terug te vinden in het rapport ‘Recommendations of the Committee of Eminent Persons to Study the Sustainable Long-term financing of the IMF’. De inkomsten van dit fonds zullen ook worden gebruikt om de armste landen te helpen die in de problemen zijn gekomen door de crisis. Veel van deze landen liggen helaas in Afrika. De combinatie van politieke chaos met de ecologische veranderingen veroorzaken diepe armoede. Het is daarom een goede zaak dat deze landen steun krijgen. Er zullen tevens 1,5 miljard SDR's worden aangewend voor rentesubsidies als gevolg van concessionele leningen. Een deel van de te verkopen IMF-goudvoorraad zal overigens eerst worden aangeboden aan centrale banken en andere officiële houders van goud.

Deze verkopen zullen geschieden tegen marktprijzen. De verkopen zullen geleidelijk geschieden volgens het IMF. Het IMF is na Amerika en Duitsland de nummer drie officiële houder van goud en daardoor een grote speler. Het IMF heeft overigens een bijzonder slecht trackrecord als het om timing gaat. Dit instituut is aan de nodige vernieuwing toe evenals de gehele financiële infrastructuur. Nu moet wel gezegd worden dat de laatste jaren de aanbevelingen van dit instituut iets verbeterd zijn. Het is bijna ongelofelijk dat het IMF de Verenigde Staten van Amerika (VS) niet op de vingers tikt en verzuimt hetzelfde medicijn voor te schrijven als destijds tijdens de Azië- crisis. Het is voor iedere regering wenselijk adviezen van het IMF zeer kritisch te bekijken. Het IMF heeft door zijn ambtelijke en veels te theoretische adviezen tijdens de Azië- crisis diverse landen afhankelijker van hulp gemaakt.

Vaak staan deze adviezen heel ver van de realiteit, met alle consequenties van dien voor een land. Daarom is het relevant proactief een prudent en solide fiscale en monetaire politiek te voeren en het IMF ver op afstand te houden. Nu het IMF besluit goud te verkopen zijn wij gesterkt in onze visie dat de goudprijs nog harder zal stijgen.

Iamgold-president Joseph Conway

Centrale banken kopen goud Centrale banken zijn thans voor het eerst sinds 1998 terug als nettokopers van goud. Deze ontwikkeling heeft ons inziens te maken met het feit dat de VS ongeveer 10 procent van zijn BBP moet gaan lenen op de internationale kapitaalmarkt. De tienjarige US treasury bonds handelen thans rond de 3,38 procent. Dat wil zeggen dat een tienjarige belegging in Amerikaanse staatsleningen een rendement oplevert van 3,38 procent. Dat is niet zoveel mocht de inflatie in de naaste toekomst oplopen. Door de buitengewone monetaire financiering en het grote tekort door diverse overheden is de rentevergoeding op deze obligaties laag. Koppel daaraan het enorme aanbod van deze leningen in verband met herfinanciering, en het scenario voor hogere rentes is daardoor snel te verklaren.

De houders van deze Amerikaanse en andere overheidsschuldtitels zijn vooral Aziatische centrale banken en zij hebben al bergen van dit papier. Nu de discussies van een herschikking van SDR tot niets hebben geleid, verwachten wij dat vooral de Aziatische centrale banken meer goud zullen kopen als hedge. In het scenario van tegenvallende economische groei zal de goudprijs minder snel stijgen, maar langere tijd hoog blijven. Goud zal daardoor in toenemende mate de zekerheidsfactor worden. Overigens kan de US dollar in dit scenario iets sterker worden, aangezien zowel de VS als Europa minder hard groeien. Maar ook deze onzekerheid zorgt voor een stabiel hogere goudprijs. Overigens zijn handelaren reeds aan het anticiperen op deze move. Volgens de Commodity Futures Trading Commission zijn de speculatieve ‘net longs’ (dat wil zeggen handelaren die speculeren op een stijging) 29 miljoen ounces per 8 september 2009. Dat is een stijging van 6,4 miljoen ounces in een week tijd.

Goud-hedging neemt af Hedging is een belangrijke risico-mitigerende transactie op de internationale kapitaalmarkt. Door te hedgen weet een producent met zekerheid wat de verkoopprijs of de inkoopprijs is. De Mexicaanse minister van Financiën, Agustin Carstens, heeft medio juli 2009 acht miljard US dollar voor zijn land verdiend door het hedgen van de gehele olie-export over het jaar juli 2008 tot juli 2009. Hij betaalde 1,5 miljard US dollar aan investment banks om deze hedge te kopen. De olieprijs was immers naar een record gestegen en de minister nam een weloverwogen beslissing om deze hoge olieprijs in te locken. Zo kan de Staat ook SLM helpen met goedkoop inkopen van jet-fuel bij de lagere olieprijs. Hedgen is op basis van marktkennis een beslissing nemen om risico's af te wentelen. Wij hebben hier reeds veel over gepubliceerd. Waarschijnlijk moet er een nieuwe generatie politici komen die dit soort elementaire zaken zal uitvoeren ter verhoging van de welvaart in Suriname.

Goudproducenten gebruiken deze hedge-strategieën om hun verkoopprijs in te locken. De goudindustrie heeft een historie van deze zogenoemde ‘forward sales’. Door deze forward sales beheerst de onderneming de verkoopprijs en is het de kunst tegen zo laag mogelijke kosten te produceren. Deze zekerheid verschaft meer transparantie rondom de waardering van dit bedrijf. Goudbedrijven nemen grote exploratierisico's en zijn sterk afhankelijk van de kapitaalmarkt voor funding. Voor high risk exploration is het gebruikelijk om aandelenvermogen uit te geven. Het werken met leningen kan desastreus uitpakken voor bedrijven als er geen goud wordt aangetroffen. Hedging helpt junior bedrijven een iets zekere cash flow te genereren en daardoor een iets hogere waardering te krijgen.

Barrick Gold Een andere zeer belangrijke ontwikkeling op de goudmarkt betreft de aankondiging van de grootste goud company ter wereld, Barrick Gold, om haar hedge book terug te kopen. Deze aankondiging is major news voor de goudmarkt. Barrick Gold heeft een marktkapitalisatie van bijna 36 miljard US dollars met een Baa1 Moodys en een A minus Standard & Poors (S&P) rating. Newmont Mining heeft een marktkapitalisatie van 22 miljard US dollar met een Baa2 Moodys en een BBB plus rating van S&P. Iamgold heeft een marktkapitalisatie van 5,4 miljard US dollars.

Barrick gold kondigde aan dat het voor 2,9 miljard US dollar haar bestaande forward sales/hedge book zal terugkopen. Dat wil zeggen dat er een autonome vraag komt vanuit deze transactie. Afgezien van AngloGold Ashanti, de nummer drie van de wereld, hebben thans alle grote goudbedrijven hun hedge book gesloten. Deze bedrijven verwachten dat de goudprijs in de naaste toekomst verder zal stijgen, vandaar de geringe noodzaak tot forward sales. De verwachting is dat de druk op Anglo zal toenemen om haar hedge book eveneens af te bouwen als de goudprijs stijgt. De verwachting is dat hedge books van goudbedrijven fors zullen afnemen waardoor forward sales zullen dalen naar 200 tons in 2010, hetgeen het laagste niveau is in 25 jaar! Tien jaar geleden bedroegen de verkopen uit het hedge books ongeveer 3.000 tons. Door de stijging van de goudprijs is de verwachting dat verkopen uit het hedge books zullen dalen met 95 procent naar 150 tot 200 tons.

Conclusie voor Suriname Suriname is rijk aan goud maar helaas zeer arm aan dealmaking-kennis. Dat breekt het land helaas op. Vanaf 1975 is er niet echt wezenlijk nagedacht over de manier waarop natuurlijke hulpbronnen ingezet kunnen worden op een commercieel verantwoorde manier. West-Suriname was er uiteraard wel, maar dat was een prestigeproject en beleidmakers hadden destijds absoluut geen verstand van de ontwikkelingen op de aluminiummarkt. Technologie is essentieel, maar de markt begrijpen is helaas nog belangrijker. Iamgold in de goudsector is een ander voorbeeld.

Dit bedrijf was amper 2,4 miljard US dollar in marktwaarde bij de overname van Cambior/Rosebel. Iamgold is met 3 miljard US dollar in waarde gestegen sinds de overname van Cambior. De marktkapitalisatie van het bedrijf bedroeg per 18 september 2009 5,4 miljard US dollar! Dat is een waardestijging van drie miljard US dollar en wat heeft Suriname verdiend? Iedere keer als beleidsmakers roepen over verdiensten in de goudsector dan moeten wij eerst naar deze enorme waardecreatie van drie miljard dollar kijken.

Blij en droevig Wij zijn heel blij dat door de Surinaamse Rosebelmijn dit bedrijf zo'n ongelofelijke megawaarde heeft gecreëerd. Dit is de kracht van value chain en equity-benadering. Dit is geen theorie maar de harde realiteit! Terwijl politici kissebissen over mickey mouse-issues in ons parlement wordt door slechts één Surinaamse mijn een megabedrag verdiend. Overigens geloven wij niet in openbreken van deals. Een deal is een deal. Laten wij hier duidelijk over zijn. De Surinaamse regering heeft met haar volle verstand deze transactie afgesloten. Het zou een megablamage zijn wanneer wij gaan heronderhandelen.

De onafhankelijkheid van Suriname is ook zonder na te denken genomen. Dat kan ook niet teruggedraaid worden. Wat Suriname echter wel moet leren van de grove blunders is dat het beleid geprofessionaliseerd moet worden. Tot op heden komen hobbyclubjes bij elkaar om megadeals voor Suriname te onderhandelen. Wij moeten per minerale sector een team van highly skilled mensen hebben. Dat wil zeggen locals aangevuld met buitenlandse expertise. Vooral dit laatste is wenselijk in dit stadium van onze kenniscurve. Suriname is steenrijk. IamGold heeft aangetoond door middel van de Rosebelmijn een enorme aandeelhouderswaarde te kunnen creëren. Iamgold kan een belangrijke partner worden.

Geen verwijten Onze eigen beleidmakers moeten zich afvragen wat zij hebben geleerd om de volgende deal aanzienlijk beter te structureren. Overigens waarschuwen wij dat dealmaking geen vaste formules kent. Als de goudprijs naar 1.500 US dollar gaat is het verstandig om te werken met andere parameters. Equity was heel zaligmakend vanaf 500 tot aan 1.000 US dollar per troy ounce. Er bestaat namelijk een interessant verband tussen de goudprijsstijging en de stijging van een aandeel van een goudproducerend bedrijf. Bij het structureren van gouddeals op deze hoge prijzen moeten wij gaan kijken naar andere variabelen zoals de ‘beta’ van het bedrijf versus directe belastingen in de vorm van goud.

De goudprijs heeft geruime tijd de aandelen van goudproducerende bedrijven outperformed. Echter, de laatste jaren hebben high beta-goudbedrijven beter gepresteerd dan het onderliggende goud. Deze dynamiek is heel belangrijk bij het structuren van gouddeals op hoge prijsniveaus. Laten wij hopen dat wij niet wederom grove blunders begaan door equity op zeer hoge niveaus in te kopen. Het is derhalve verstandig om te werken met hybride goud pay-off structuren ergo equity-upside en withholding tax-zekerheid. Wij hebben het hier over withholding tax en niet over corporate tax (inkomstenbelasting volgens de Surinaamse wet). Omdat Suriname helaas geen controle-apparaat heeft en niet kan controleren, is een uniforme bronbelasting over de exportwaarde te prefereren. Suriname is een steenrijk land, maar de natuurlijke en menselijke hulpbronnen moeten met meer deskundigheid worden ingezet.-.

©jetinvest2009

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / dWT

23-09-2009

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2009. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics