Nickerie.Net, dinsdag 29 september 2009


Ariërs willen werelduniversiteit voor Veda-kennis

29/09/2009

Paramaribo - Arya Dewaker Suriname bestaat vandaag tachtig jaar. In verband hiermee wordt er sinds zaterdag een internationale Arya conferentie gehouden. Gistermiddag sprak vicepresident Ramdien Sardjoe de aanwezigen toe over 'ethische codes in de politiek en de bijdrage van de Vedas'. Meteen na zijn rede nam de conferentie een resolutie aan om de regering voor te stellen een werelduniversiteit (gurukul) voor Veda-onderwijs op te richten.Met goedkeuring van de aanwezigen, gaven de organisatoren aan hiervoor binnenkort een schriftelijk verzoek te zullen richten aan de regering van Suriname. De internationale conferentie met als thema 'Respect en Waardigheid', begon zaterdag met een formele verwelkoming en de opening van een expositie over het Aum-teken van Ranjan Akloe.

Swami Dayanand, grondlegger van de Arya SamadjSwami Dayanand, grondlegger van de Arya Samadj

Zondag werd er gediscussieerd over 'religie en politiek: tegenovergesteld of aanvullend'. Minister Maurits Hassankhan van Binnenlandse Zaken ging toen in op de bijdrage van Ariërs in de Surinaamse politiek. De workshops zijn gisteren vervolgd met presentaties over de verschillende principes van de Arya Samadj. Monsieur Wim de Bekker ging onder andere in op de relatie tussen religie en politiek, terwijl Maltie Ashim-Sardjoe een inleiding verzorgde over gender discriminatie en gelijkheid.

Volgens haar heeft Swami Dayanand, grondlegger van de Arya Samadj, zich bijzonder ingezet voor de verbetering van de positie van vrouwen. Dit blijkt uit het feit dat bij de Arya Samadj vrouwen uit de heilige geschriften mogen lezen en zelfs als priester kunnen optreden. De positie van vrouwen is vergeleken met honderd jaar geleden, enorm verbeterd. Ashim-Sardjoe hoopt dat over een eeuw er helemaal niet hoeft te worden gesproken over gender issues.

Vicepresident Sardjoe die als eregast de aanwezigen toesprak, ging uitgebreid in op de verschillende facetten van ethiek in de politiek. Met verzen uit de Bhagavad Gita, Ramayana en de Veda's belichtte hij het belang van waarheid, gelijkwaardigheid en betrouwbaarheid. Volgens Sardjoe geven mens en maatschappij inhoud aan de ethische codes in de politiek. Met verwijzing naar de verzen 'wees mens' en 'de waarheid overwint altijd', benadrukte hij dat politici overal in de wereld principieel het welzijn van iedereen moeten nastreven. “De bijbel, Quoran, Vedas, Bhagavad Gita, Ramayana en andere heilige geschriften geven de essentiële criteria aan voor hetgeen goed is. De Rig Veda zegt dat de Almachtige één is, maar de wijzen noemen Hem met vele namen. Dit geeft ons een fundament voor ethische codes voor de mensheid.”

De internationale Arya conferentie wordt vandaag vervolgd met een jongerenseminar. Daarna komen jeugdparticipatie, gender discriminatie en de toekomst van Arya Samaj aan de orde. De vierdaagse conferentie wordt vanmiddag afgesloten met conclusies en aanbevelingen. 's Avonds wordt het tachtigjarig bestaan van Arya Dewaker Suriname gevierd met een vuurofferdienst (hawan) en lezingen.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

28-09-2009

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2009. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics