Nickerie.Net, dinsdag 29 september 2009


Overliggend Waterschap MCP voldaan terug

29/09/2009

Nieuw-Nickerie - Het werkbezoek van het Overliggend Waterschap (OW MCP) medio september aan het Waterschap Rijn en IJssel (WRIJ) in Nederland heeft voldaan aan alle verwachtingen. De reis is een tegenbezoek aan de Nederlandse organisatie die vorig jaar oktober een bezoek bracht aan Suriname. Bij die gelegenheid is een driejarige samenwerkingsovereenkomst getekend met OW MCP.

De Nederlandse counterpart heeft zich daarin verplicht om haar ervaring, kennis en kunde op het gebied van het bestuur, de organisatie en de financiering van het waterschapswerk ter beschikking te stellen van de Surinaamse partner.

Water neemt een heel belangrijke plaats in in de rijstsector. Het Overliggend Waterschap MCP zal zich in de komende periode profileren als een organisatie die alom erkend en gerespecteerd wordt als kenniscentrum en waterautoriteit van Nickerie. De organisatie stelt alles in het werk opdat boeren geen water meer hoeven te pompen met een tractor, maar hun rijstarealen kunnen bevloeien via de zwaartekracht.-. dWT foto/Beta Debidien

Richenell Small, secretaris van het bestuur van het OW MCP, zegt dat er een lange weg af te leggen is om de doelstellingen van de samenwerking te realiseren. Het OW MCP wil zich uiterlijk in 2020 profileren als een organisatie die alom erkend en gerespecteerd wordt als kenniscentrum en waterautoriteit van Nickerie. Small is erg blij dat er nu een link is met de Universiteit Wageningen, de Hogeschool Larenstein waarbij ook gerekend kan worden op de expertise bij Wereld waternet en WRIJ. Van de Nederlandse zijde is aangegeven dat het bezoek van haar zusterorganisatie uit Suriname ertoe zal bijdragen dat WRIJ kritischer naar zichzelf zal kijken als organisatie. Bij de evaluatie van het werkbezoek is vastgesteld dat de doelstellingen van OW MCP kunnen worden gerealiseerd. Het echte werk zal echter in Suriname zelf geklaard moeten worden.

Op de laatste dag van het werkbezoek, kreeg de Surinaamse delegatie een presentatie van Jan Bekke, beleidsmedewerker FinanciŽn van WRIJ, waarin hij liet zien op welke wijze opgebrachte gelden door zijn organisatie worden uitgegeven. Manodj Hindori, voorzitter van het bestuur van OW MCP zegt dat de Surinaamse delegatie onder de indruk is van de wijze waarop er in Nederland wordt omgesprongen met water. Daarnaast valt het hem echter ook op, dat de waterschappen in dat land zorgvuldig omgaan met de natuur, waterkwaliteit en het afval. Inmiddels is een projectplan van de samenwerking opgesteld en is dit voorgelegd aan de Nederlandse waterschapsbank, die mogelijk een deel van de samenwerking zal financieren.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

28-09-2009

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2009. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics