Nickerie.Net, donderdag 01 oktober 2009


Bigi Pan prooi van grasbranden

Beta Debidien, 01/10/2009

Nieuw-Nickerie - Grasbranden in de afgelopen dagen in de Bigi Pan hebben enorme schade aangericht aan de habitat in bepaalde delen van het Multiple Use Management Area (Mumagebied). Omdat niet alle diersoorten even snel zijn bij het verlaten van het gebied, komen ze vaak om bij brand in de grasvlakte. “Dit is een probleem dat wij elk jaar hebben, vooral wanneer de droge tijd aanbreekt,” zegt Soerendo Amatroesijat, jachtopziener in het Bigi Pangebied.

Volgens Amatroesijat worden de branden vermoedelijk onbewust aangericht door vissers die het gebied aandoen of landbouwers van wie de rijstarealen aan het Bigi Pangebied grenzen.Afgelopen weekeind werd een grasvlakte in de directe omgeving van het Jamaerkanaal in brand gestoken. Bewoners van de Oostelijke polders en deels van Nieuw-Nickerie hebben last ondervonden van de enorme rookontwikkeling die was ontstaan. “Het is niet dat de parwa- of mangrovebomen afbranden, maar grasvlakten die erg droog zijn en in brand worden gestoken in bepaalde gebieden. Voor ons is het ook moeilijk om de schade in kaart te brengen, maar feit is dat er schade is aangericht in dat gebied.”

De vegetatie zal zich volgens Amatroesijat binnen een maand herstellen wanneer de regens invallen. De afdeling LBB in Nickerie heeft nooit eerder mensen opgebracht die de grasvlakten in de Bigi Pan opzettelijk in brand hebben gestoken.

De situatie blijft alarmerend, omdat het waterpeil niet toeneemt. “We krijgen van tijd tot tijd wat water uit de Nickerierivier het gebied binnen, maar dat is niet voldoende om het ongeveer 68.000 hectaren groot zwampgebied te bevloeien. Daarvoor hebben wij de hulp van de regens nodig”. Intussen zijn de herstelwerken al uitgevoerd. De aannemers betrokken bij de herstelwerken hebben een periode van na-onderhoud, voordat zij de werken opleveren.-

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

01-10-2009

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2009. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics