Nickerie.Net, donderdag 08 oktober 2009


VHP schaart zich achter harde eisen NPS

Eric Mahabier en Ivan Cairo, 07/10/2009

Paramaribo - De NPS vindt in de VHP een meeloper om voor de komende stembusgang harde eisen te stellen aan eventuele politieke partners. VHP-leider Ramdien Sardjoe acht het verstandig dat vóór de verkiezingen over een aantal hoofdzaken en standpunten met partners wordt gesproken, teneinde te voorkomen dat na de stembusgang “ver uit elkaar lopende situaties” zich manifesteren die dan zelfs bij een verkiezingswinst niet goed kunnen aflopen voor die coalitiecombinatie.

“Als blijkt dat die aspiraties ver uit elkaar liggen, moet daarover gesproken worden.” Sar-djoe lijkt zich hiermee te scharen achter de harde standpunten die de vorige week door de NPS, via congressecretaris Arnold Kruisland, zijn geuit. Kruisland zei eind vorige week dat de NPS voorafgaande aan de verkiezingen van 2010 harde eisen gaat stellen aan potentiële partners over de invulling van het presidentschap en andere politieke posities. De NPS’ers vinden volgens hem dat de VHP nu de presidentskandidaat moet leveren. Ook maakt de partij zich sterk voor het vaststellen van voorwaarden wat betreft profielen waar toekomstige regeringsfunctionarissen inclusief de presidentskandidaat aan moeten voldoen.

dWT archief De brede lach en stevige brassa die vicepresident Ramdien Sardjoe op zijn jaardag kreeg van president Ronald Venetiaan is ook tekenend voor de hechte band tussen de VHP en de NPS.-.

Daarnaast wil de NPS harde afspraken welke partner welke ministeries zal beheren na een eventuele verkiezingswinst. “De mensen willen weten waarvoor ze kiezen en niet dat je het op zijn beloop laat en mensen je komen chanteren en allerlei afgedankte of onervaren figuren moet accommoderen en dat men ook allerlei ministeries opeist”, stelde Kruisland. Vooralsnog wordt door de top van Nieuw Frontpartner SPA niet gereageerd op de uitlatingen van de NPS-congressecretaris. De NPS heeft genoeg van de talrijke onregelmatigheden rond het gronduitgiftebeleid van RBG-minister Michael Jong Tjien Fa. In een nieuwe regeerperiode van het Nieuw Front, krijgt Jong Tjien Fa’s partij, Pertjajah Luhur, het beheer over RGB niet meer. Dat wordt één van de eisen van de NPS.

Sardjoe benadrukt dat de VHP de handreiking van de NPS voor een samenwerking heeft aanvaard. De structuren van beide partijen moeten deze samenwerkingsgedachte verder uitwerken. Dit moet gezien worden als een principe-uitgangspunt dat moet leiden tot verdere coalitievorming. “Hoewel niet met ja of nee, heb ik die handreiking van de NPS beantwoord,” reageert Sar-djoe tegenover dWT. NPS-voorzitter Ronald Venetiaan deed bij de viering van 60 jaar VHP in januari de handreiking naar een voortgezet bondgenootschap met de VHP.

Sardjoe wijst naar de decennia lange relatie tussen beide partijen. Het is voor de VHP duidelijk dat de partij niet alleen de verkiezingen kan ingaan, omdat het anders een risico loopt in een “isolementsituatie” terecht te komen. “Maar wij kijken naar goede partners”. De VHP-leider verwacht dat het proces van verdere coalitievorming geïntensiveerd zal worden.

Hij doet wel geen duidelijke uitspraken over hoe het moet met de overige Nieuw Front- en coalitiepartners, dan te stellen dat in de politiek “genuanceerd gedachten en stappen” voorwaarts gemaakt moeten worden. Intussen stelt voorzitter Paul Somohardjo van Pertjajah Luhur (PL) dat hij geen boodschap heeft aan de woorden van NPS-topper Kruisland. “Ik onderhandel met president Venetiaan, voorzitter van de NPS, en niet met anderen.” Inhoudelijk gaat hij pas op deze zaken in wanneer ze door de NPS-voorzitter naar voren worden gebracht. “Ik zal een gepensioneerde in de partij of de voorzitter van de Partijraad vragen om te reageren op Kruisland”, zegt de PL-leider, die vaker heeft aangegeven dat zijn partij ernaar streeft de nieuwe president van Suriname te leveren. Zo’n vaart zal het echter niet lopen als het van Kruisland en zijn medestanders afhangt. Op de vraag of ook over het presidentschap vooraf afspraken gemaakt moeten worden, zegt Sardjoe dat de partners intern “even” moeten evalueren hoe het precies hiermee zit. Hij brengt in herinnering dat zich situaties in het verleden hebben voorgedaan, waar zowel vóór als na de verkiezingen de presidentskandidaat vanuit het Front en Nieuw Front zijn bekendgemaakt. Dat VHP bij de komende verkiezingen voor het presidentschap gaat, blijft van kracht.

Het presidentschap moet volgens de VHP-leider het resultaat zijn van overleg tussen partners en niet een kwestie zijn van wie er wel en wie geen aanspraak opmaakt. “Wij mikken verder dan het presidentschap. Wij mikken naar vrede en veiligheid voor de hele samenleving”. In dit kader noemt Sardjoe ook onderwijs en gezondheidszorg voor eenieder, financiële en economische stabiliteit. Het presidentschap is volgens hem een middel om deze zaken te bereiken en niet het “doel”.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

08-10-2009

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2009. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics