Nickerie.Net, donderdag 29 oktober 2009


Ziekenhuizen zetten belangrijke stap naar accreditatie

Eric Mahabier, 29/10/2009

Paramaribo - De vijf ziekenhuizen in Suriname zetten op dinsdag 17 november in Nederland een belangrijke eerste stap in de richting van accreditatie van hun respectieve instellingen. De accreditatie is nodig om te kunnen aantonen dat de instellingen aan nationale en internationale kwaliteitsnormen voldoen om als een ziekenhuis te kunnen opereren. Het accreditatieproces zelf is een lange weg.

Veel geld is nodig om aan al de kwaliteitseisen te kunnen voldoen. De verwachting is dat het eerste ziekenhuis in Suriname over ongeveer vijf jaar wordt geaccrediteerd. Dit stellen algemeen directeur van het Sint Vincentius Ziekenhuis, Manodj Hindori en de voorzitter van Stichting Equally Equipped, Dowlat Ramlal aan dWT. Hindori reist samen met de algemeen directeuren Centhia Rozenblad van het 's Lands Hospitaal, Ravin Changoer van het Lachmipersad Mungra Ziekenhuis in Nickerie, Rakesh Gangaram Panday van het Diakonnessenhuis en Eddy Joemankhan van het Academissch Ziekenhuis Paramaribo en zijn medisch directeur Lindy Liauw Kie Fa op 16 november naar Nederland.

De directeuren vertrekken op uitnodiging van het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de zorg (NIAZ), een onafhankelijk instituut dat kwaliteitsnormen voor zorginstellingen opstelt en daartoe individuele instellingen op hun verzoek toetst. De accredidatie op kwaliteitsnormen van alle Nederlandse ziekenhuizen vindt door NIAZ plaats.

De vijf ziekenhuizen hebben een samenwerking met Equally Equipped, door wiens tussenkomst de contacten met NIAZ zijn gelegd. “Die certificering is een kwaliteitslabel”, benadrukt Ramlal. Zowel hij als Hindori typeren het bezoek van de ziekenhuisdirecteuren als een heel belangrijke ontwikkeling in de stap naar certificering van de ziekenhuizen in Suriname. “We gaan een verkennende stap zetten wat betreft accrediteren van ziekenhuizen”, zegt Hindori. Hij beseft dat de Surinaamse ziekenhuizen onder de huidige omstandigheden nog een lange weg te gaan hebben richting accreditatie volgens Nederlandse normen.

NIAZ zal de ziekenhuisdirecteuren in een trainingssessie aangeven hoe het heel proces eruit ziet en wat er allemaal nodig is om gefaseerd aan die kwaliteitsnormen te voldoen. De opgedane kennis zal in Suriname door de directeuren worden getoetst naar hun omstandigheden. Hierna volgen de verdere fasen tot bedoelde certificering. Ramlal zegt dat er mogelijkheden zijn om ook per afdeling die certificering te doen. Er hoeft dan niet gewacht te worden totdat het heel ziekenhuis zover is met het proces. Hindori geeft aan dat niet alleen internationaal, maar ook door de patiënten heden ten dage kwaliteitseisen worden gesteld. In de wereld van vandaag kan Suriname op dat stuk dus niet achterblijven. “Accrediteren door NIAZ betekent voor de Nederlandse ziekenhuizen een hoogtepunt, dus je mag weten dat het geen eenvoudig karwei is”, stelt Hindori verwijzend naar het proces. Zelf schat hij de kosten om het heel ziekenhuis aan alle kwaliteitseisen – van bedden, opnames, apparatuur tot verpleging en voeding – te laten voldoen op miljoenen euro’s. Over hoe het bedrag bijeen te sprokkelen is nog niet echt nagedacht. De ziekenhuisdirecteuren wonen in Nederland ook een seminar bij met hun Nederlandse collega’s waarbij uitwisseling zal plaatsvinden over onder meer ziekenhuismanagement.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

24-10-2009

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2009. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics