Nickerie.Net, maandag 02 november 2009


Masterplan voor MCP-polder in de maak

Beta Debidien, 02/11/2009

NIEUW-NICKERIE - De commissie ‘Evaluatie Arealen MCP-polder’ is bezig met het ontwerpen van een 'Masterplan MCP-polder’.Dit project moet de verdere ontwikkeling van de MCP-polder stimuleren. Het plan behelst onder meer de technische aanpak van de infrastructuur zoals aanleg van hoofdirrigatie- en ontwateringskanalen, inlaatkunstwerken, afwateringsluizen en wegen.

Behalve de ongeveer 33 kilometerlange verharde weg naar South-Drain, de oerververbinding met Guyana en de aan- en afvoerleidingen is de infrastructuur in de MCP-polder nog niet volledig aangelegd. Een commissie is bezig met een masterplan om de MCP-polder verder tot ontwikkeling te brengen.-dWT foto/Beta Debidien.

Volgens commissievoorzitter Manodj Hindori zal aan het materplan ook een beheersinstantie worden gekoppeld. “Het masterplan zal ook aangeven welke rol de ministeries van Landbouw, Veeteelt en Visserij, Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer en Regionale Ontwikkeling (RO) zullen spelen in deze coördinerende beheersinstantie.” Het grondbeleid, de wijze van (her)uitgifte van arealen in de MCP-polder, maar ook de maatregelen als grondeigenaren niet aan hun wettelijke cultuurplicht voldoen of wanneer ze speculeren met hun grond, zijn zaken die allemaal in het masterplan staan.

“Hierbij behoort intrekken van de gronden tot de mogelijkheden,” stelt de commissievoorzitter. Om het 'Masterplan MCP-polder' te doen slagen, komt er een workshop voor belanghebbenden. Tijdens deze bijeenkomst zal het concept-masterplan worden gepresenteerd en van commentaar voorzien. “Met deze commentaren zullen de contouren van het 'Masterplan MCP-polder' worden gefinaliseerd,” zegt Hindori. Na indiening van de bedrijfsplannen door grondeigenaren en afronding van de contouren van het plan door de commissie, zullen de beleidsmakers in staat zijn om die maatregelen te treffen die nodig zijn om de cultuurplicht in de MCP-polder te vergroten. Uit een evaluatierapport blijkt dat slechts dertien procent van de ongeveer 12.500 hectare beschikbare areaal in cultuur is gebracht.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

02-11-2009

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2009. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics