Nickerie.Net, maandag 02 november 2009


‘Rijstsector niet winstgevend’

Beta Debidien, 02/11/2009

NIEUW-NICKERIE - “De rijstsector in Suriname is economisch steeds minder rendabel geworden. Het kennisniveau is laag, de gebruikte methoden zijn vaak verouderd, de infrastructuur is deels in verval, bovendien bestaan er geen goede opleidingsmogelijkheden in Nickerie waardoor bedrijfsopvolging in gevaar is en kennis voor innovatie en verhoogde efficiëntie ontbreekt.”

Professor Sieuwnath Naipal tijdens zijn presentatie ‘Versterking van de rijstsector in Suriname’.dWT foto/Beta Debidien-.

Deze opsomming komt van professor Sieuwnath Naipal. In het rijstdistrict heeft hij een inleiding gehouden over het project 'Versterking van de rijstsector in Suriname'. Volgens Naipal moet dit project de rijstsector stimuleren door de betrokken Surinaamse instituties, onder meer het Adron, het Overliggend Waterschap MCP en de Anton de Kom-universiteit te ondersteunen. Het algemene kennisniveau moet worden verhoogd, de institutionele structuur moet worden verbeterd en nieuwe kansen moeten worden geïdentificeerd. “Dit gebeurt door versterking van het onderzoek en introductie van een nieuwe vorm van onderwijs in Nickerie, de mid career training,” zegt Naipal.

Volgens hem moet dit project uiteindelijk leiden tot duurzame verbetering van de totale rijstsector in Suriname door kennisuitwisseling, capaciteitsvergroting en institutionele versterking. Hij zegt dat naarmate de natuurlijke hulpbronnen (delfstoffen, hout) een steeds geringer aandeel in het nationaal inkomen vormen, het succes van één van de overgebleven pijlers van de economie – de agrarische sector (en dat is in Suriname voor een belangrijk deel de rijstteelt) – steeds belangrijker wordt in termen van inkomen en voedselzekerheid. “Het is dan ook van essentieel belang om deze sector te ondersteunen.”

Het project bouwt voort op de resultaten en investeringen van het recente EU Research & Extension-project. Ook dit plan is erop gericht de sector te versterken door vier activiteiten die moeten leiden tot versterking en vergroting van de effectiviteit van de Twinningspartners. Het project is op 1 oktober 2009 ingegaan en duurt 24 maanden. Hiervoor hebben de Twinningspartners 300.000 euro beschikbaar gesteld . De uitvoering gebeurt in onderlinge samenwerking met acht partners.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

02-11-2009

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2009. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics