Nickerie.Net, vrijdag 06 november 2009


Universiteitsbestuur blikt terug
Geplaatst: 04/11/2009

Paramaribo -  Dr. Allan Li Fo Sjoe, waarnemend voorzitter van het AdeKUS-bestuur, gaf vrijdag in hotel Torarica tijdens de 41e Dies Natalis aan dat het huidig bestuur aantrad toen het land, in het jaar 2000, in een financieel-economische crisis verkeerde. Eén van de prioriteiten van het nieuwe bestuur was herstel van de verstoorde werkrelatie met beide vakbonden (TAPU en VWPU). De andere prioriteiten uit de eerste bestuursperiode van 2000 - 2005, waren de invoer van de nieuwe Ba/Ma opleidingsstructuur op de FMijW (2002) en op de FTeW (2003), de installatie van de Onderzoeksadviesraad (OAR), de oprichting van het Research and Development Fund om het onderzoeksklimaat nieuwe impulsen te geven en de uitvoer van een renovatieplan voor alle gebouwen en collegezalen. Ook werden gepland de bouw van de University Guesthouse inclusief een moderne conference room, de voorbereiding van het Staatsoliegebouw en tenslotte het vernieuwen van de ingang van de campus en bouw van een servicecenter.

In de tweede bestuursperiode 2005 – 2008 is naast het verder stimuleren van de onderzoeksactiviteiten intensief gewerkt aan de kwaliteitsverbetering van de diverse bacheloropleidingen. Ook de nieuwbouw en verbouwingswerkzaamheden werden gestaag voortgezet. In deze bestuursperiode heeft centraal gestaan het samenstellen van een universiteitsbreed Strategisch Beleidsplan (2007 – 2015), dat in december 2006 in samenwerking met het consultancybureau Symbiont en alle geledingen binnen de universiteit tot stand kwam. De faculteiten en onderzoeks- en dienstverleningsinstituten hebben daarna, afgeleid van dit basisplan, hun respectievelijke faculteits- en instituutsstrategische plannen ontworpen. Hierbij werd vooral rekening gehouden met de hoofddoelstellingen uit het universiteitsstrategisch plan.

Een tweede belangrijke activiteit bestond uit de voorbereiding en implementatie van het meerjarige interuniversitair samenwerkingsprogramma met diverse Vlaamse universiteiten, het VLIR partnerprogramma. Het succes van de zes projecten van dit AdeKUS-VLIR-Partnerprogramma zal aanzienlijk bijdragen aan het uiteindelijk resultaat van de doelstellingen van het Strategisch Plan. Het AdeKUS-VLIR partnerprogramma is na een lange voorbereidingsperiode in april 2008 van start gegaan, terwijl de Big Launch in juni 2008 plaatsvond.

Een ander onderdeel van de uitvoering van het Strategisch Beleidsplan is dat vanaf 2006 universiteitsbreed een proces was begonnen, teneinde te geraken tot een modern HRM-beleid. In dit kader zijn er diverse HRM- instrumenten ontwikkeld z.a. een normbelastingsysteem, het Reglement Disciplinaire Maatregelen en een time-tracksysteem. Ter ondersteuning van het proces van human resources development werd een consultant aangetrokken die diverse voorstellen heeft gedaan, welke thans grotendeels in uitvoering zijn.
Naast het samenstellen en implementeren van het Strategisch Beleidsplan 2007-2015, het opstarten van het VLIR partnerprogramma en het introduceren van een modern HRM-beleid, zijn in de bestuursperiode 2005- 2008 talrijke samenwerkingsovereenkomsten met buitenlandse hoger onderwijsinstellingen gesloten, waarvan genoemd kunnen worden de Academie voor Wetgeving in Den Haag, met wie thans een Master in Wetgeving wordt verzorgd bij het IGSR en de Erasmus Universiteit, afdeling Psychologie, (december 2008) met wie in november 2010 een bacheloropleiding Psychologie zal worden aangeboden.

In de periode 2005- 2008 zijn ook voorzieningen getroffen om het onderzoeksklimaat binnen de universiteit verder te stimuleren. Per kwartaal worden er research- en informatiedagen georganiseerd voor alle wetenschappers en stafleden. De faciliteiten voor promovendi zijn aantrekkelijker gemaakt door het verhogen van de financiële incentives via van de OAR en het R&D- Fund. Teneinde de onderzoekscapaciteit verder te verhogen, vond de benoeming plaats van prof. A. Caram met sponsoring van de Hakrinbank.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net

05-11-2009

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2009. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics