Nickerie.Net, vrijdag 06 november 2009


IMF evalueert Suriname: Economische groei loopt terug naar 2.5 procent
Geplaatst: 04/11/2009

Nickerie -  Met betrekking tot de verwachtingen voor de Surinaamse economie vermeldt het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in zijn rapport dat de economische groei vanwege de terugval in de aluminiumsector minder snel zal toenemen dan in de afgelopen decennia. De IMF-verwachting is dat de groei zal dalen naar 2 ½ % in 2009, in vergelijking met het geraamde 6% in 2008. De afnemende activiteit in de aluminiumsector wordt gedeeltelijk gecompenseerd met de sterke stijging in de goud- en de constructie/bouwsector.

Ten aanzien van de prijzen verwacht het IMF een daling van de twaalf maanden inflatie naar 1% in 2009, dankzij de dalende internationale prijzen voor voeding en brandstof. Terwijl voeding, energie en transport een grotere gewicht betrekken in de Consumer Price Index (CPI), en wel voor 55%, en de snel dalende prijzen hiervan, zal ook de inflatie in 2009 dalen.

Het buitenlands kapitaal op de betalingsbalans zal van positief 4% Bruto Binnenlands Product (BBP) in 2008 gaan naar een tekort van 2% van het BBP in 2009. De huidige balans zal verder verslechteren, waarna in 2013 een verbetering verwachtbaar is indien de grote bauxiet- en goudmijnen in het Oost-Nassaugebied zullen worden geëxploiteerd en ook als daarnaast nog de Staatsolie-raffinaderij wordt uitgebreid.

Ten aanzien van het binnenlandse kapitaal wordt vermeld dat in 2009 een groot deel van de Nederlandse ontwikkelingsgelden verbruikt is voor de betaling van de Braziliaanse schuld van US$ 125 miljoen. De importen stegen in 2009 van een gemiddelde 4¼ maandelijks in 2008 naar gemiddelde van 5¼ in 2009. De Private Credit Growth daalde van 42 % in juli 2009 naar 18% in augustus 2009. De verslechterde inkomstenpositie zal verder dalen van 3½ % van de BBP in 2009 naar 1¼ % in 2010. Terwijl de overheid overschotten kende in de periode 2006-2008, hetgeen het resultaat was van de sterke economische groei, zal de daling in de olie- en de aluminiumprijzen sinds 2008, de staatsinkomens verder doen dalen.

De fiscale situatie zal slechter zijn dan in 2009 indien de Centrale Bank van Suriname niet tijdig zal ingrijpen. De overheidsuitgaven zijn vergroot door de Fiso-lonen, verhoogde pensioenen, overdrachtskosten en de grote geplande financiële projecten tot 2010. De verwachte grote uitgaven, ontstaan door de Clico Suriname situatie en overige overheidsregelingen, leveren ook een bijdrage hierin. De IMF-deskundigen concluderen dat de implementatie van Fiso-I , de staatsuitgaven zal vergroten met 29% van SRD 760 miljoen in 2008, naar ongeveer SRD 980 miljoen in 2009. Uitvoering van de tweede fase van Fiso zal riskant zijn volgens IMF.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

05-11-2009

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2009. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics