Nickerie.Net, maandag 09 november 2009


Ook Meldpunt onheus politieoptreden voor Nickerie
Geplaatst: 09/11/2009

Nickerie -  Het rijstdistrict Nickerie beschikt binnenkort ook over een unit van het Meldpunt Politieoptreden (MPO), waar burgers hun beklag kunnen doen indien zij van oordeel zijn, onheus te zijn bejegend door een politiefunctionaris. Dit deed Justitieminister Chandrikapersad Santokhi gisteren uit de doeken via een lokaal televisiestation. Gebleken is dat de Nickeriaanse gemeenschap vaker geconfronteerd wordt met politiefunctionarissen die hun boekje te buiten gaan.

De bewindsman gaf toe de signalen ook te hebben opgevangen. Deze zijn volgens hem ‘te vaak’ gekomen, vooral in de afgelopen periode. Hij typeerde deze als ‘onbehoorlijk gedrag vanuit de politie’ en ‘publiekonvriendelijke houding’. Gebleken is dat bepaalde ressorten concreet genoemd worden, waar politiefunctionarissen misbruik maken van hun machtspositie. Betreffende deze problematiek zijn er bijeenkomsten gehouden met diverse actoren, waaronder ook de districtscommissaris.

Het beleid van het ministerie van Justitie en Politie is erop gericht zorg te dragen dat wet en recht nageleefd worden, dat alle ambtenaren zich hieraan houden en dat ze zich vooral correct gedragen bij de uitoefening van hun werkzaamheden. Volgens de minister wordt aan de andere kant aan de gemeenschap gevraagd zich ook respectvol op te stellen jegens de politie. ‘Men moet hun gezag ook niet gaan bagatelliseren.’

Volgens de Justitieminister zijn de diverse politiediensten goed geoutilleerd. Zij beschikken over voldoende middelen om hun werkzaamheden naar behoren te kunnen uitoefenen. ‘Er moeten hier en daar wel wat kleine renovaties gepleegd worden.’ De minister gaf te kennen dat dit jaar nog gebouwen bijgebouwd worden.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

09-11-2009

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2009. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics