Nickerie.Net, maandag 16 november 2009


VS en Suriname leiden Inter-Amerikaanse drugscommissie

Ivan Cairo, 14/11/2009

Paramaribo - Voor het eerst in haar 23-jarig bestaan is Suriname doorgedrongen tot de top van de Inter-Amerikaanse Anti-Drugscommissie (CICAD). Voor de komende periode wordt dit orgaan geleid door de Amerikaanse onderminister voor Internationale Drugs en Rechtshandhavingszaken, David Johnson als voorzitter en justitieminister Chandrikapersad Santokhi als ondervoorzitter.

De verkiezingen voor deze twee posten wordt komende week in Miami, Florida gehouden en Johnson en Santokhi zijn de enige kandidaten. Minister Santokhi wil vooralsnog niet vooruitlopen op de komende ontwikkelingen wanneer hem om commentaar wordt gevraagd. “We zijn kandidaat als vice-chair en USA als chair en de verkiezing is de komende week”, is het enige dat hij in dit stadium kwijt wil. Johnson zegt zich te verheugen op het werk binnen CICAD en benadrukte het belang van deze commissie bij het versterken van de samenwerking tussen de landen op het westelijk halfrond. “De VS is vereerd de leiding van de 34-landen tellend orgaan op zich te nemen en ik verheug mij vooral op de samenwerking met onze vicevoorzitter minister van Justitie en Politie Chandrikapersad Santokhi, van Suriname”, zegt Johnson. Het is de eerste keer dat de VS de leiding krijgt bij deze anti-drugscommissie.

Johnson voegde eraan toe dat de CICAD de afgelopen twee decennia hard heeft gewerkt om vorderingen te boeken bij het aanpakken van drugshandel. CICAD is dan ook de geschiktste organisatie, zegt hij, waarop de regering-Obama kan terugvallen om op multilateraal gebied samen te werken om de wederzijdse uitdagingen aan te gaan. OAS-secretaris-generaal Jose Miguel Insulza verwelkomt de hernieuwde commitment van de VS in de strijd tegen drugs in de Amerika's. “De illegale drugshandel is een duidelijk voorbeeld van een multinationaal probleem, waarbij coca en papaver in het ene land worden geteeld, verwerkt in het andere, getransporteerd via derde landen naar de gebruikers over de hele wereld, terwijl de illegale verdiensten worden weggestopt in andere landen”, zegt Insulza in een verklaring.

Momenteel wordt de Inter-Amerikaanse Anti-drugsstrategie van 1996 herzien door CICAD-leden, waarbij de nieuwe tendensen worden meegenomen, vervolgt de OAS-topman. De CICAD-meeting wordt van 18-20 november gehouden in het Hilton Hotel Downtown in Miami, Florida. De aandacht zal vooral gericht zijn op acties voor het terugdringing van de vraag naar drugs op het westelijk halfrond, een OAS-presentatie over de stand van zaken omtrent drugsgebruik in de Amerika's en zullen ook aan de orde komen de nieuwe richtlijnen in de VS wat betreft de behandeling van drugsverslaafden.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

16-11-2009

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2009. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics