Nickerie.Net, dinsdag 17 november 2009


Ontsluiting 3.000 hectare landbouwareaal

Nieuw Nickerie - Door het rehabiliteren van de 7,5 kilometer lange weg In de Nanipolder in Nickerie, heeft het ministerie van Openbare Werken (OW) ongeveer 3.000 hectare landbouwareaal ontsloten. Hiermee heeft het departement voor de plaatselijke landbouwers weer voor goede infrastructuur gezorgd. Het gaat om een kleiweg die in de regentijd onbegaanbaar werd voor vervoer en waarover zelfs geen landbouwmachines konden gaan. Vanwege de situatie werden de arealen onbereikbaar en konden de rijstboeren langer dan tien jaar niet inzaaien. Suniel Jagroep, perceeleigenaar in dat gebied, is niet helemaal blij met de aanpak, omdat de weg alleen een laag klinkzand heeft gehad en geen schelpen. Jagroep kan wel begrijpen dat het gaat om een grote investering waarvoor veel geld nodig is, “maar een structurele aanpak zou op zijn plaats zijn”.

Foto: OW-minister Ganeshkoemar Kandhai

De boeren zijn nu druk bezig hun arealen droog te bewerken om tijdig te kunnen inzaaien voor het najaarsseizoen dat komende week van start gaat. Ook de natte infrastructuur van dat gebied moet in orde gebracht worden. Wat dat betreft zal OW 12,5 km aan hoofdlozingen ophalen en waar nodig uitdiepen. Het beschelpen van de weg hebben de belanghebbenden uit het gebied afgelopen weekeind besproken met OW-minister Ganeshkoemar Kandhai.

De bewindsman die op werkbezoek was in Nickerie, heeft het voorstel meegenomen. Het ministerie heeft op programma ook het herstellen van andere wegen in de directe omgeving, zodat de productie kan worden opgevoerd. De bewindsman zegt dat zijn ministerie de bouw van een betonnen brug bij de Clarasluis langs de Corantijnrivier in voorbereiding heeft, waardoor het Nanigebied ook vanuit die richting bereikbaar zal zijn.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / NoSpang

14-11-2009

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2009. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics