Nickerie.Net, maandag 23 november 2009


Pompgemaal Wakay zal revisiebeurt krijgen in 2010
Geplaatst: 23/11/2009

Nickerie -  Kries Brindaben Panday heeft in een onderhoud aangegeven dat het Wakay-pompgemaal aan een grote revisiebeurt toe is in 2010. De pompen die nu al geruime tijd draaien, zijn volgens Brindaben Panday van groot belang voor de landbouwsector, daar vanuit Wakay het zoetwater, dat nodig is voor de padieverbouwing, naar de arealen in Nickerie wordt gepompt via het 66 km lange Corantijnkanaal. Panday zegt dat momenteel drie van de vier motoren operationeel zijn. Er is een project van 3 miljoen euro’s goedgekeurd om dit pomphuis een complete revisiebeurt te geven. Dit zal erin resulteren dat alle machines en daaraan gekoppelde zaken nagekeken zullen worden en dat ook de vierde motor in werking zal komen. De revisiewerkzaamheden zullen worden uitgevoerd door het in Nederland gevestigde bedrijf Bosman Watermanagement, dat als enige belangstelling heeft getoond.

OW MCP foto (archief Nickerie.Net)

Brindaben Panday gaf verder aan dat de werkzaamheden feitelijk al gestart moesten worden, maar enigszins zijn vertraagd. Zoals het onderhoudsschema uitwijst, zal gedurende heel 2010 aan de pompen gewerkt worden. Dit zal volgens een bepaald voorgeprogrammeerd schema geschieden, waarbij er steeds twee pompen beschikbaar zullen zijn om water aan te voeren voor de boeren. Er is degelijk rekening gehouden dat de pompen niet stilgelegd worden. Panday benadrukte dat er geen nieuwe pompen komen, wel zullen er op het complex twee woningen worden gebouwd en wat andere zaken. Met betrekking tot het Corantijnkanaal zei de OW-MCP-topper dat sedert de laatste opschoning, het onderhoud redelijk goed verloopt. Zo wordt op frequente basis onkruid bestreden, waardoor de toevoer van water niet bemoeilijkt wordt door begroeiingen in het kanaal. “De aanvoer van water verloopt goed”, zegt Panday.

Danny Jibodh

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

23-11-2009

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2009. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics