Nickerie.Net, dinsdag 01 december 2009


Toekomstperspectief bacoven sector blijft wazig

Eliézer Pross, 30/11/2009

Paramaribo - De privatisering van ‘s lands grootste staatsbedrijf, Stichting Behoud Bacoven Sector (oud-Surland), is nog net niet op de helling. De belangrijkste koopkandidaat, de buitenlandse voedsel multinational Univeg, heeft hun toezegging om te kopen met een jaar uitgesteld. De belangrijkste redenen zijn het donkere toekomstperspectief waarbij het bedrijf doodgedrukt dreigt te worden onder oneerlijke concurrentie en de wereldcrisis. Univeg, die de afgelopen vijf jaren deel uitmaakte van het management van SBBS dat recordproductie en -export kende, blijft wel de belangrijkste partner.

De afgelopen maanden zijn vertegenwoordigers van de multinational tot twee keren toe naar Suriname afgereisd om intensieve gesprekken te voeren, waarna de voor Suriname teleurstellende beslissing volgde om de koop uit te stellen.“Wij willen de garantie dat de koper ervoor zal zorgen dat de 2500 arbeidsplaatsen behouden zullen worden. Wij willen niet iemand hebben die het bedrijf zal opdelen en verkopen om winsten te maken om ervandoor te gaan.

Daarnaast blijven wij slechte prijzen krijgen voor onze bacoven terwijl er veel is geïnvesteerd om het bedrijf gecertificeerd te krijgen,” legde minister Kermechend Raghoebarsing van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) enkele pijnpunten met Univeg gisteren in gesprek met de krant uit. De verandering in houding van Univeg ligt mogelijk in de ontwikkelingen op internationaal vlak. Het bedrijf heeft ook deelgenomen aan de trend van fusies en overnames te midden van de wereldcrisis en er vond een verandering van management plaats als gevolg daarvan.

Suriname verliest samen met andere kleine producerende landen steeds meer terrein aan de reuzeproducenten van Latijns- en Zuid-Amerika , uit landen die slechte arbeidsvoorwaarden hanteren en onder meer daardoor goedkoper produceren. Deze vechten, met ondersteuning van de Verenigde Staten (VS) voor dezelfde preferenties die Europa toekent aan de kleine producenten als Suriname. Preferenties zoals ongelimiteerd exporteren naar Europa tegen nul invoerrechten, wat bewerkstelligd is na jaren lobbywerk van voornamelijk Suriname. “Het ziet ernaar uit dat wij een verliezende strijd vechten”, zegt Raghoebarsing die aangeeft dat er los van Univeg niet erg veel animo is van investeerders. Als de privatisering met Univeg mislukt, moet volgens de bewindsman de overheid in het uiterste geval het bedrijf in haar boezem houden om de arbeidsplaatsen te behouden.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

28-11-2009

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2009. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics