Nickerie.Net, dinsdag 01 december 2009


Boeren Middenstandspolder en Corantijn krijgen geen water 
Geplaatst: 30/11/2009

Nickerie -  De boeren in de Middenstandspolder hebben aangegeven dat zij nog steeds niet over water kunnen beschikken om hun arealen te bevloeien. Dit is volgens Chanderbhan Dwarka, padieboer in de Corantijnpolder, ook het geval met de collega’s aldaar. De boeren van Middenstandspolder zijn afhankelijk van het pompgemaal te Wageningen dat zijn water haalt vanuit de Nickerierivier.

Harrinanan Oemraw om een reactie gevraagd, zegt dat deze boeren niet veel rekenen op de motoren van dit pomphuis. Van de drie motoren is eentje niet te repareren, zegt Oemraw. Momenteel is een maar gedeeltelijk in werking, terwijl de tweede ook nog defect is. In de Middenstandpolder heeft meer dan negentig procent van de boeren de grondbewerking reeds afgerond. Het wachten is nu op water. Dit wekt volgens Oemraw veel irritaties op bij de padieboeren. De situatie in de Corantijnpolder is ook niet te onderschatten, waar bijkans 400 boeren ook om water zitten te popelen.

De boeren die gesitueerd zijn in de Serie A en B zitten met de grootste zorg. Zij zijn van het Clarapompgemaal de laatsten die water moeten ontvangen. Boeren in Serie C, die heel dicht bij de pomp zitten, ontvangen reeds water. De inzaai voor de najaarsoogst heeft gemaakt dat boeren die langs de Bastieweg en omgeving zitten, het zekere voor het onzekere hebben genomen om het nog schaarse water van de lozingen middels een waterpomp te leiden naar hun arealen. De boeren zien graag dat vanuit het Clara-pomphuis middels een pompschema water wordt geloosd naar de landbouwgebieden. Het extra pompen van water jaagt de boeren nu al in onvoorziene kosten.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

30-11-2009

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2009. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics