Nickerie.Net, dinsdag 01 december 2009


Harriet Ramdien: ‘Fonds voor slachtoffers huiselijk geweld’
Geplaatst: 30/11/2009

Nickerie -  ‘Wat, als die man je een klap geeft.’ ‘Geef geen antwoord terug als hij je wat zegt.’ ‘Waar ga je straks met die kinderen naar toe als hij je uit huis zet?’ Ouders en familieleden van vrouwen die het slachtoffer zijn van huiselijk geweld, merken dit vaak op. Volksvertegenwoordiger van het district Nickerie Harriet Ramdien wordt er dagelijks mee geconfronteerd en vindt het gewoonweg verschrikkelijk dat aan de vrouwen wordt voorgehouden dat de man alles is in hun leven.

Ramdien pleit voor een slachtofferfonds alsook een goede opvang en professionele begeleiding van de slachtoffers. ‘Ik vind dat het proces te lang duurt, want ik ben geen counselor en ook geen psycholoog. Met mijn praktische ervaring probeer ik de vrouwen te helpen, uiteraard met medewerking van derden.’ Er moet vooral niet uit het oog verloren worden dat kinderen ook de dupe worden van huiselijk geweld.

Onlangs is door het ministerie van Justitie en Politie in samenwerking met de Nationale Vrouwenbeweging een workshop verzorgd. De kwestie van het financieel plaatje, de opvang en professionele begeleiding is onbeantwoord gebleven. ‘Er is sprake van geweld in het district. Ik wordt dagelijks minstens een keer ermee geconfronteerd. De vrouwen weten niet waar zij terecht moeten wanneer zij uit huis worden gezet. Het zijn huismoeders die zelf geen inkomstenbron hebben.’ Hoewel de wetswijziging inzake bestrijding huiselijk geweld, dat enkele maanden terug aangenomen is in het parlement, voorop stelt dat de dader moet instaan voor de financiële bijstand, kan dit niet als houvast gerekend worden voor een financiële vergoeding, omdat de daders geen vast inkomen hebben. ‘Wat valt er te plukken van een kale kikker?’ Zaken die leiden tot huiselijk geweld zijn: drugs- of alcoholgebruik of buitenechtelijke relaties.

In de meeste gevallen brengt Ramdien de vrouwen en kinderen met behulp van derden onder op een anoniem adres. Dit, omdat de dader vaak genoeg bedreigingen uit. ‘Maar het is niet de plek waar het slachtoffer hoort te zijn. Zij moet op een plek terecht waar ze professionele begeleiding kan genieten en waar ze leert zelfstandig te worden, zodat ze in staat is haar eigen boontjes te doppen.’ Voor al deze zaken is er geld nodig. Op grond hiervan pleit zij voor een slachtofferfonds.

‘Die vrouwen verkeren in hulpeloze toestand. Pogingen tot zelfdoding blijven ook niet achterwege. Die gevallen vinden heel veel plaats in dit district, zoveel dat deze het daglicht schuwen.’ De volksvertegenwoordiger benadrukt dat het beslist niet de bedoeling is om relaties kapot te maken. ‘We willen ook graag dat de man en vrouw en kinderen samen blijven.’


Asha Bhagwat

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

30-11-2009

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2009. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics