Nickerie.Net, donderdag 03 december 2009


Inzaai padi lam door waterschaarste
Geplaatst: 02/12/2009

Nickerie -  De inzaaiperiode van de rijstsector vordert niet door een enorm watertekort, veroorzaakt door de aanhoudende droogte. Harrinanan Oemraw van de SPBA zegt dat slechts 2% van de geplande inzaai heeft plaatsgevonden. Dit betekent voor dit seizoen de geplande 30.000 hectare aan inzaai niet meer wordt gehaald. De rijstarealen hebben de droge grondbewerking al gehad en het wachten is nu op de bevloeiing. De boeren in de westelijke polders kunnen nu beurtelings hun gronden bevloeien, omdat de pompen te Clara in werking zijn gesteld. Deze pompen zullen zes dagen in werking gehouden worden en er wordt gehoopt dat de boeren in de westelijke polders dan over voldoende water kunnen beschikken om later tot inzaai over te gaan.

De ondervoorzitter van de SPBA, Harinanan Oemraw, weet van deskundigen dat de zoutwatergrens in de Nickerierivier zich steeds verplaatst. Dit zou volgens hem erg nadelig uitvallen voor de boeren van Middenstandspolder en die van Wageningen. Het water zal eerst opgestuurd worden naar het lab van Adron om het zoutgehalte vast te stellen, alvorens de boeren hun arealen zullen laten bevloeien. Gope Bierdja, penningmeester van de SPBA, meent dat boeren nu moeten creperen, omdat door zeker twee instanties, LVV en het Overliggend Waterschap MCP, grove fouten zijn gemaakt, waardoor padieproducenten kampen met een watertekort. Birdja heeft vernomen dat de pompen te Wakay wel draaien, maar begrijpt niet waarom het waterpeil geen stijging vertoont. Uit diverse gesprekken is gebleken dat de boeren graag zien dat de Wakay-pompen gedurende de maanden december en januari 2010 gewoon door blijven pompen. Bij stillegging van de pompen zou het waterpeil weer sterk dalen, met wederom waterschaarste.


Danny Jibodh

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

02-12-2009

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright 2009. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics