Nickerie.Net, maandag 07 december 2009


Rijstsector eist 3.5 miljoen Euro AKF-middelen van Plos
Geplaatst: 07/12/2009

Paramaribo -  De rijstsector wenst dat het reeds gecommitteerde bedrag van 3.5 miljoen Euro, bestemd voor de ‘optopping’ van het Agrarisch Kredietfonds (AKF), op te eisen. De sector heeft vernomen dat het ministerie van Planning en Ontwikkelingssamenwerking (Plos) voornemens is het bedrag te ‘decommitteren’ en te bestemmen voor andere projecten. Dit zegt Wierin Bissesar, de voorzitter van de Implementatie Unit Rijst en de secretaris van de Vereniging van Rijstexporteurs. Volgens Bissesar waren de middelen bestemd voor de achterstand in vervangingsinvesteringen ten behoeve van de rijstsector.

Volgens de bestuursvoorzitter van het Agrarisch Kredietfonds, Aroen Jadoenathmissier, vond de uitzetting van de Euro 1 miljoen versneld plaats en wel binnen een maand, omdat er een enorme behoefte bestond aan kredieten met soepele voorwaarden. Jadoenathmissier verwacht dat de resterende Euro 3.5 miljoen snel zal worden overgemaakt, omdat een aantal kredietaanvragen thans geparkeerd is en derhalve niet in behandeling genomen kan worden. Het AKF- bestuur heeft in zijn promotiecampagne dit reeds in het vooruitzicht gesteld van de rijstboeren. Bij ‘decommittering’ van de middelen betekent het dat het Agrarisch Kredietfonds in gevaar komt.

De begroting 2009 van het ministerie van LVV is door De Nationale Assemblee goedgekeurd en het is de taak van het ministerie van Plos om de gecommitteerde Agrarisch Sector Fondsmiddelen tijdig beschikbaar te stellen voor de uitvoering van dit goedgekeurde agrarisch beleid. De voor de uitvoering van het agrarisch beleid zijn de middelen tijdig aangevraagd middels een Kredietbehoefte bij het ministerie van Plos. Het ministerie van Plos heeft verzuimd om deze aanvraag tijdig door te geleiden naar de Nederlandse ambassade ter goedkeuring.

Tijdens de onlangs gehouden Wereld Summit over voedselzekerheid werd door de staatshoofden naar voren gebracht om meer middelen uit de “Official Development Assistance (ODA) te bestemmen voor investeringen in de agrarische sector. Tevens werden ontwikkelingslanden opgeroepen om meer geld uit hun nationale begroting te bestemmen voor investeringen in de agrarische sector. Het ministerie van LVV constateert dat het besluit van de minister van Plos om de resterende sector fondsmiddelen te decommitteren en te bestemmen voor andere projecten, haaks staat tegenover de aanbevelingen van deze Summit, aldus een bericht van mevr. S.K. Shiamrai van de afdeling Public Relations van het ministerie van LVV.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

03-12-2009

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2009. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics