Nickerie.Net, maandag 07 december 2009


Rijstexport naar Europa van 2010 quotavrij

Eric Mahabier, 07/12/2009

AMSTERDAM - Suriname en Guyana mogen vanaf 1 januari 2010 quotavrij rijst exporteren naar de Europese Unie (EU). Suriname kon tot eind 2009 samen met zijn westelijke grensbuur jaarlijks 250.000 ton rijst en rijstproducten naar de EU exporteren. Na 1 januari 2010 bestaat er geen limiet meer. Dit is ťťn van de belangrijkste resultaten die de vergadering van de Joint Working Party on Rice van de Europese Unie en de ACP (Afrikaanse, Caribische en Pacifische landen) eind november tijdens een meeting in Brussel (BelgiŽ) hebben bereikt.

Beleidsmedewerker George Sewradj van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij ziet verdere kansen voor de groei van de Surinaamse rijstsector. Per 1 januari 2010 is er geen limiet meer voor export van rijst naar de Europese Unie.-dWT foto / Eric Mahabier .

Suriname werd op deze bijeenkomst vertegenwoordigd door beleidsmedewerker tevens delegatieleider George Sewradj van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, de ambassadeur van Suriname in Brussel Gerard Hiwat en Arthur Zalmijn namens de private sector. Hoewel Suriname en Guyana samen nog niet in staat zijn jaarlijks 250.000 ton rijst en rijstproducten naar Europa te exporteren, verwacht Sewradj dat door dit resultaat de rijstsector in Suriname zich verder kan ontwikkelen. Rijstexporteurs hebben geen beperkingen meer, wat betekent dat er meer rijst geproduceerd kan worden. Er kan uitbreiding van de inzaai en daarmee ook van het areaal plaatsvinden. Rijstboeren en rijstexporteurs zullen dan gerust kunnen produceren, wetende dat er een markt is waar ze hun product kwijt kunnen.

Naast het quotavrij exporteren mag Suriname ook vrij van invoerrechten zijn rijst op de EU-markt brengen. De invoerrechtenvrije export is vanaf 2007 doorgevoerd. "Invoerrechtenvrij exporteren betekent dat Surinaamse rijst tegen een scherpe en concurrende prijs afgezet kan worden in Europa", zegt Sewradj. De ACP-landen, met als grootste rijstspelers Suriname en Guyana, hebben bij die exportvrije heffing wel een importvergunning nodig. "Maar dat geldt voor alle landen die naar de EU exporteren", benadrukt Sewradj.

Toen Suriname nog onder de Cotonou Overeenkomst opereerde moest een waarborgsom van 46 euro per ton rijst per keer worden betaald als garantiestelling. Landen buiten de ACP betaalden 30 euro per ton per keer aan garantiestelling. "Wij hebben op die vergadering aangegeven dat dit discriminerend is. Je zegt dat we een voorkeurspositie krijgen, maar dan schroef je die garantiestelling toch omhoog". Pleidooien van Suriname in dit kader hebben erin geresulteerd dat die garantiestelling teruggebracht is naar 30 euro per ton per keer dat er wordt geŽxporteerd.

Hoewel alle 77 ACP-landen van de quota- en invoerrechtenvrije voordelen gebruik kunnen maken, wijst Sewradj erop dat slechts twee landen uit deze groep rijst naar de EU exporteren. Suriname heeft op deze meeting ook een uiteenzetting gegeven van zijn rijstbeleid, in het bijzonder het Nationaal Rijst Actieplan welke mede gefinancierd is uit EU-fondsen. Suriname heeft de ACP en de EU gewezen op onder meer de investeringen in de natte en droge infrastructuur, technische assistentie aan de rijstsector en kredietfaciliteiten aan de rijstboeren en de rijstindustrie. Op de bijeenkomst heeft Suriname de basis gelegd voor eventuele voortzetting van soortgelijke programma's voor de Surinaamse rijstsector. "Ik hoop dat de rijstsector de kansen voortvloeiende uit deze meeting niet voorbij laat gaan en samen met de overheid optimaal gebruik zal maken van de gecreŽerde faciliteiten", aldus Sewradj.-.

Suriname heeft in 2008 ongeveer 53.000 ton rijst en rijstproducten naar de EU en de Caricom geŽxporteerd. In 2006 was dat nog 41.000 ton. Voor wat Europa betreft gaat de Surinaamse rijst voornamelijk naar Nederland, Frankrijk en Portugal.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

07-12-2009

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2009. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics