Nickerie.Net, maandag 07 december 2009


SPBA bezorgd over trage padie-inzaai

Beta Debidien, 07/12/2009

NIEUW-NICKERIE - De Surinaamse Padie Boeren Associatie (SPBA) is bezorgd over de zeer trage inzaai van padie in het district Nickerie. SPBA-bestuurslid Harinandan Oemraw is er niet over te spreken dat de irrigatieleidingen nog steeds onvoldoende water hebben om de arealen via zwaartekracht te kunnen bevloeien. Vooral doordat de pompen te Wakay al weken draaien. "Waar gaat het water dat aangevoerd wordt uit Wakay naar toe en wie moeten we nu geloven? Zijdens het Overliggend Waterschap Multipurpose Corantijn Project (OW MCP) wordt steeds gezegd dat er drie pompen in werking zijn gesteld om de rijstvelden aan de linkeroever van de Nickerierivier te voorzien van water".

 Boeren in laag gelegen gebieden bezig met de natte bewerking van een areaal om vervolgens in te kunnen zaaien. Deze rijstarealen hebben, in tegenstelling tot hogere gebieden, wel voldoende water Boeren in laag gelegen gebieden bezig met de natte bewerking van een areaal om vervolgens in te kunnen zaaien. Deze rijstarealen hebben, in tegenstelling tot hogere gebieden, wel voldoende water.-dWT foto/Beta Debidien.

Volgens Oemraw zijn dit enkele vragen die de boeren bezighouden. Uit veldonderzoek van Oemraw blijkt dat de meeste landbouwgebieden nog steeds onvoldoende water hebben. Hij heeft gemerkt dat de rijstboeren ook geen acties ondernemen om het water te pompen naar de arealen. Oemraw wijst erop dat de boeren moeten begrijpen dat het water uit Wakay niet gelijk naar alle gebieden kan stromen. "We weten ook dat alle boeren willen inzaaien. We vragen hun te wachten totdat er voldoende water is om te beginnen met de grondbewerking." Ze hebben tot eind december de tijd, omdat volgens het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) het niet raadzaam is om in januari in te zaaien. In gebieden waar er wel voldoende water is, bevinden de boeren zich in de afrondende fase van grondbewerking om hun arealen zaaiklaar te krijgen en om ten slotte te kunnen inzaaien.

Richenel Small, bestuurslid van het OW MCP, zegt dat de pompen continu draaien en er voldoende water wordt aangevoerd. "We moeten begrijpen dat wij helemaal geen regen hebben gehad in de afgelopen periode en wat tot nu toe ingezaaid is, is mede te danken aan het pompgemaal te Wakay" zegt Small. Hij is zelf gaan rondrijden en heeft gemerkt dat er voldoende is ingezaaid, vooral in de Euro-, Westelijke en de Oostelijke polders. Small merkt op dat nog heel wat boeren bezig zijn de laatste voorbereidingen te treffen om in te zaaien; in de komende weken zal volgens hem flink worden ingezaaid.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

07-12-2009

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright 2009. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics