Nickerie.Net, woensdag 09 december 2009


Gerard Spong: In april eis levenslange gevangenisstraf tegen Bouterse

Eric Mahabier, 09/12/2009

AMSTERDAM - In april zal de auditeur-militair zijn requisitoir houden in het 8 Decemberstrafproces. Daaraan gekoppeld zal hij een levenslange gevangenisstraf eisen tegen hoofdverdachte Desi Bouterse. Een paar weken na het requisitoir zal de Krijgsraad een uitspraak doen in het 8 Decemberstrafproces.Deze verwachting spreekt Gerard Spong, oud-adviseur van de Surinaamse regering in dit strafproces, uit tegenover dWT.

Deze taxatie maakt Spong, kijkend naar het verloop van het proces waarbij maandelijks twee zittingen plaatsvinden en waarbij reeds veel getuigen op de zitting zijn verhoord. “De auditeur-militair gaat op gegeven moment moeten komen zeggen wat hij van de zaak vindt en ongetwijfeld zal hij bewezen achten wat ten laste is gelegd en zal dan straf eisen”, voorspelt de oud-adviseur. Het requisitoir van de auditeur-militair ziet hij als een heel belangrijk moment in het strafproces. Er zal dan onder meer straf geëist moeten worden.

Gerard SpongGerard Spong

Op de vraag of met deze mogelijke ontwikkelingen zo kort vóór de verkiezingen er geen beschuldigingen zouden komen van politieke beïnvloeding van het strafproces, antwoordt Spong als volgt. “Die beschuldiging kan wel komen, maar zal misplaatst zijn. Het proces loopt al twee jaar en eens zal het moeten komen. Dat het toevallig zo vlak voor de verkiezingen zal zijn, zou best wel kunnen. Dat heeft de verdachte eerder aan zichzelf te danken dan aan de Krijgsraad”.

Spong benadrukt dat de Krijgsraad een “onafhankelijke rechterlijke instantie” is die zich niet laat beïnvloeden door politieke ontwikkelingen, zoals de verkiezingen. Volgens hem zal de auditeur-militair ongetwijfeld een levenslange gevangenisstraf tegen Bouterse eisen. “Dat is het minste wat hij zal moeten eisen. Je kan toch niet iemand die je schuldig acht aan vijftien moorden met tien jaar gevangenisstraf wegsturen of een tijdelijke gevangenisstraf van 20 jaar opleggen. Hij verdient levenslang en zal dat ook krijgen,” is zijn overtuiging.

De oud-raadgever van de Surinaamse regering was gisteravond tijdens de herdenkingsdienst van de 15 slachtoffers van de Decembermoorden in de Mozes en Aaronkerk één van de sprekers. Ook daar liet hij doorschemeren dat het niet zo lang meer zal duren voor de auditeur-militair met een requisitoir en de Krijgsraad met een vonnis komen. Met het strafproces doorstaat volgens Spong Suriname nationaal als internationaal zijn “rechtstatelijke lakmoesproef”. Nationaal omdat Surinamers een eerlijk en goed leven willen in een rechtsstaat waarin door autoriteiten rechtshandhavend zonder aanziens des persoon wordt opge\treden. En internationaal, omdat Suriname zich schaart en ook moet scharen achter de internationaal strafrechtelijke ontwikkeling bestaande uit het vervolgen en berechten van misstanden tegen de menselijkheid.

Dat gebeurt in landen als Chili, Argentinië en Rwanda. Suriname mag er volgens Spong trots op zijn dat het de potentie heeft om met een eerlijk proces de wereld te tonen dat het de ontwikkeling die in gang is gezet door deze tribunalen en gerechten voortzet en bijgevolg een volwaardige rechtsstaat en geen “bananenrepubliek” is.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

09-12-2009

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2009. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics