Nickerie.Net, maandag 14 december 2009


Sociale voorzieningen illegalen afgeschaft

Beta Debidien, 12/12/2009

NIEUW-NICKERIE - Personen met een illegale status worden uit het bestand van sociale voorzieningen gegooid. In plaats daarvan zullen derden die een legale status voor deze groep beijveren, nu een borgstelling moeten betalen. Daarnaast moet er ook een garantieverklaring worden overlegd waaruit blijkt dat er voldoende middelen zijn om bij ziekte of medische behandeling op eigen kosten te kunnen optreden. Allemaal maatregelen om illegaal verblijf in het land te ontmoedigen.

“Het is niet meer toegestaan dat een vreemdeling die geen verblijf heeft kan genieten van sociale voorzieningen van de overheid”, benadrukt districtscommissaris (dc) Bhagwatpersad Shankar. Deze informatie werd gisteren verstrekt tijdens het bezoek van een delegatie van de afdeling Vreemdelingenzaken aan Nickerie voor het treffen van maatregelen ter versoepeling van het vreemdelingenbeleid in het district.

Gesproken is onder meer over de probleempunten waarmee vreemdelingen zitten bij het verkrijgen van hun verblijf. “Het vreemdelingenbeleid is een activiteit waarvan wij slapeloze nachten krijgen als wij nagaan dat mensen die een verblijf in 2007 hebben aangevraagd en in 2009 nog niet geholpen zijn”, zegt Shankar. Volgens hem is afgesproken dat voortaan de verzoeken voor verblijf of nationaliteit niet meer naar de politie gaan. Er wordt ook gewerkt aan een verklaring voor de antecedent. Deze verklaring is het bewijs van goed gedrag van een vreemdeling dat wordt afgegeven door de minister van Justitie en Politie.

“Wanneer blijkt dat deze verklaring niet naar waarheid is opgemaakt, bestaat de kans dat de betrokken persoon het land wordt uitgezet”. Personen moeten hun stukken compleet indienen, “want wanneer de stukken niet volledig zijn, zal men terug moeten gaan om de andere nodige papieren te halen voordat het wordt aangenomen voor verdere behandeling en doorgeleiding naar de afdeling Vreemdelingenzaken in Paramaribo. Wij zullen geen uitzonderingen maken”. Er is ook een project Illegalen in uitvoering in Suriname. “Als Guyanezen die al jaren in ons land wonen zich niet houden aan de registratieplicht, dan zijn zij na een maand illegaal en kunnen worden uitgezet”.-

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

14-12-2009

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2009. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics