Nickerie.Net, dinsdag 15 december 2009


Richenel Small nieuwe voorzitter NPS afdeling Nickerie roept op tot eenheid en samenwerken

door Ashley Lieveld

NICKERIE – “Eenheid zal het verschil zijn tussen ons en anderen. Met die eenheid zullen wij overwinnen”. Zo sprak de nieuwe voorzitter van de Nationale Partij Suriname (NPS) afdeling Nickerie, Richenel Small zaterdagmiddag nadat zijn dertien man tellend afdelingsbestuur bij acclamatie was gekozen. Small roept op tot samenwerken en het vormen van een eenheid. De verkiezing voor een nieuw afdelingsbestuur Nickerie vond plaats in het NPS centrum aan de Waterloostraat.

Het bestuur Small neemt over van Percy Best en zijn team die ongeveer 20 jaren leiding heeft gegeven aan de afdeling Nickerie van de NPS. Small memoreerde dat het bestuur Best vele dagen en nachten belangeloos, uit idealisme hun krachten hebben gegeven aan de partij en dat het assembleelid Carmelita Ferreira tot twee keer toe gekozen is tot parlementariër onder het bestuur Best. Hij sprak dan ook een woord van dank uit in de richting van het vorig bestuur. De nieuw gekozen afdelingsvoorzitter zegt dat ondanks het feit hij overtuigd is van de kracht van de partij in het rijstdistrict, hij wil benadrukken dat de weg van 5 maanden naar 25 mei geen gemakkelijke zal zijn. Hij waarschuwde zijn overige bestuursleden alsook de aanwezigen ervoor dat zij zullen merken dat wanneer tegenstanders merken dat ze terrein verliezen, allerlei aanvallen, ook persoonlijke zullen openen. “Wanneer we echter eenheid bewaren, zullen we sterk zijn en het hoofd kunnen bieden tegen deze aanvallen”.

De jongeren zullen volgens de versbakken afdelingsvoorzitter extra aandacht krijgen van dit bestuur. Niet voor niets zijn de jongeren volgens Small goed vertegenwoordigd in het nieuw bestuur. “De NPS is trouwens een partij waar jongeren speciale aandacht krijgen en verder zullen krijgen”, zegt Small die hiermee de aandacht van de partij voor de jongeren wil aangeven. Hij is zich ervan overtuigd dat jongeren steeds meer bewust worden van hun politieke keus. Aan de aanwezige jongeren werd de oproep gedaan hun leeftijdsgenoten aan te moedigen en te motiveren ook de juiste keus te maken.

Ook het vrije ondernemerschap wil het nieuw afdelingsbestuur gaan stimuleren. Er is volgens Small door de regering gezorgd voor stabiliteit wat vooral voor investeerders een stukje zekerheid betekent. Small weet verder dat de afdeling Nickerie groeiende is.

De gekozen afdelingsvoorzitter zegt dat het hem goed doet te mogen constateren dat een groot aantal personen dat bij een andere politieke partij was aangesloten, zich nu onvoorwaardelijk bij de NPS heeft aangesloten. “Die mensen heten we welkom in de partij, de politieke organisatie die echte broeder liefde voorstaat. De verkiezing werd geleid door een verkiezingscommissie die was afgevaardigd door het hoofdbestuur, bestaande uit hoofdbestuurslid Kortensia Sumter-Griffith die tevens de leiding had van de commissie, Ricardo Vreden en Ivanildo Plein. Het bestuur werd gekozen bij acclamatie vanwege het feit dat er slechts één kandidatenlijst is ingediend.

In het nieuw bestuur hebben verder ook zitting Carmelita Ferreira, Mahandra Kalpoe, Charlene Gentle, Wilma Groenefeld, Alfiano Karijo, Charles Chrichlow, Dewkoemar Bishar, Franklin Misiekaba, Ricky Wongsonadi, Celwin Jackson, Eugene Summerville en Roland Emanuels.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net

15-12-2009

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2009. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics