Nickerie.Net, dinsdag 15 december 2009


Weer rush op valutamarkt CBvS betaalt geen valutarekeningen meer

door Elizer Pross, 15/12/2009

Paramaribo - De Centrale Bank van Suriname (CBvS) maakt voorlopig geen deviezen over voor bedrijven om rekeningen te betalen van goederen die zij uit het buitenland halen. Dit gebeurt al bijkans twee maanden. De CBvS doet even enkele stappen terug om de situatie op de valutamarkt te evalueren.

De moederbank heeft ongeveer 60 dagen een deel van haar deviezenreserves aangewend om speculanten op de valutamarkt wind uit de zeilen te halen. Dit nadat een deviezenschaarste werd ge-creerd. Met de stap van de bank is het bedrijfsleven nu weer volledig aangewezen op de vrije markt voor valuta. Echter gaat het kat en muis spelletje op de valutamarkt door. Door de stap van de bank, is er momenteel voor de zoveelste keer dit jaar sprake van een lichte schaarste aan Amerikaanse dollars.

De directeuren Anne Harmsma en Jimmy Boussaid van, respectievelijk de RBTT-bank en de Hakrinbank, bevestigen dat de CBvS haar interventie op de valutamarkt heeft stopgezet voor evaluatie. Harmsma: Het gaat om tientallen miljoenen dollars die door de Centrale Bank gepompt zijn in de lokale markt. Deze actie heeft een positieve werking gehad op de economie. Volgens de laatste cijfers is de dagelijkse behoefte aan valuta binnen het bedrijfsleven 4 miljoen US dollar per dag. Het belangrijkste voordeel van de actie is, zegt Harmsma, het feit dat de grootste inkopen die gedaan zijn door het bedrijfsleven in verband met de jaarafsluiting betaald konden worden uit de deviezenreserves van de staat. Dit geld is in de economie terechtgekomen, weet de financieeldeskundige. Deze interventie was bedoeld om de druk op de valuta te verminderen, doordat bedrijven niet langer hoefden te hosselen voor deviezen om rekeningen te kunnen betalen in het buitenland. Andere maatregelen om de druk op de valutamarkt te verminderen houden in dat er een campagne is begonnen om vertrouwen in de nationale munt te verhogen. Daaraan gekoppeld volgden maatregelen om erop toe te zien dat prijsaanduidingen in SRDs moesten geschieden. Verder is het over het algemeen verboden betalingen in valuta te verplichten. Ook is er duidelijk in kaart gebracht welke branches vrijstelling hebben om valuta prijsaanduiding en betaling te hanteren en te verplichten. In de eerste helft van het jaar, werden zelfs voor een korte periode dollars rechtstreeks geloosd in de economie, echter zonder het gewenste resultaat. Volgens Harmsma was er sprake van rust op de valutamarkt met de interventie van de CBvS in het internationaal betalingscircuit.

Bedrijven meldden zich massaal bij de banken voor valuta, waardoor wij onze euros en dollars niet kwijt konden. Wij moesten dus onze koersen verlagen, zegt een directeur/eigenaar van een vooraanstaande cambio desgevraagd aan de krant. Maar nu blijkt weer dat de Amerikaanse dollar twee maanden na alle interventies en maatregelen van de financile autoriteiten weer een schaarste vertoont, zeggen verschillende cambiohouders met wie dWT sprak. De US dollar koers vertoont ook een stijgende trend, van rond de SRD 2,92 (officile koers voor 1 US dollar is 2,80...red. dWT).

In eerdere gesprekken met beleidsmedewerkers van de CBvS, kwam naar voren dat er nog maatregelen genomen moeten worden om de hoeveelheid SRDs die in omloop zijn, terug te halen. Dat is een aangelegenheid van de Centrale Bank van Suriname, zegt een financieeldeskundige, als antwoord op de vraag wanneer het probleem van wisselende koersen blijvend zal worden gestabiliseerd. Volgens hem zijn alle ogen momenteel gericht op de uitkomst van de evaluatie van de CBvS over de laatste interventies en welke vervolgmaatregelen de bank daarna neemt.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

15-12-2009

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright 2009. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics