Nickerie.Net, donderdag 17 december 2009


Bigi Pan blijft droog

Beta Debidien, 17/12/2009

NIEUW-NICKERIE - Ondanks de regens in Nickerie de afgelopen dagen, blijft Bigi Pan droog. "De regens kunnen wij kwalificeren als een druppel op een hete plaat. Het moet wekenlang regenen voordat wij kunnen zeggen dat de situatie is genormaliseerd," zegt Soerendo Amatroesijat, beheerder van het Bigi Pangebied.

Volgens hem kunnen vissers en andere doelgroepen waaronder toeroperators en gidsen, nog steeds geen gebruik maken van de mogelijkheden in de Bigi Pan. De pan heeft bijna geen vis, omdat deze grotendeels in de zee zijn terechtgekomen via de coupures die vissers hebben gemaakt in de dam langs de kust.

Ondanks de regens van de afgelopen dagen is het waterpeil in het Jamaerkanaal laag. Hierdoor is het Bigi Pangebied per boot ook moeilijk te bereiken.-dWT foto/ Beta Debidien.

Deze groep mensen zit zonder inkomen. Door de droogte trekken de vogels van Bigi Pan naar andere gebieden om zich te voeden. De meeste zijn gesignaleerd op de rijstarealen in de polders. "Het feit dat de Bigi Pan vandaag uitgedroogd is, is een verschijnsel dat hoort bij de klimaatverandering, maar het is ook een verschijnsel dat het resultaat is van menselijk handelen aan de zeezijde," zegt Nardi Johans, directeur van de Suriname Conversation Foundation (SCF).

Hij denkt dat door het menselijk handelen bijzondere schade is veroorzaakt aan zowel het natuurgebied als aan de economie van het district Nickerie. "Wij moeten dit soort zaken niet toelaten en er zou vanuit de overheid moeten worden opgetreden." Johanns vindt dat de overheid ervoor moet zorgen dat mensen die zich in het vervolg schuldig maken aan de vernietiging van de infrastructuur van het Bigi Pangebied, opgespoord moeten worden en een schadeloosstelling moeten betalen.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

17-12-2009

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright 2009. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics