Nickerie.Net, maandag 21 december 2009


Watervoorziening westelijke rijstpolders bijna genormaliseerd

Beta Debidien, 19/12/2009

NIEUW NICKERIE - De watervoorziening voor de rijstsector in de westelijke polders in Nickerie is voor meer dan 75 procent genormaliseerd. Hierdoor hebben de boeren hun arealen al grotendeels kunnen inzaaien. Verwacht wordt dat de situatie van de achtergelegen gebieden zich binnen enkele dagen ook zal normaliseren. Wat de oostelijke polders betreft, is het probleem ook aan het verbeteren terwijl bepaalde delen in de Groot- en Klein Henarpolder nog steeds geen water hebben.

In dit project is slechts een klein deel ingezaaid, omdat er onvoldoende water is in de aanvoerleidingen. Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) zal komende week cijfers vrij geven over de najaarsinzaai. Harinandan Oemraw, bestuurslid van de Surinaamse Padie Boeren Associatie (SPBA), blijft zich zorgen maken over de trage inzaai. Hij hoopt dat in de komende periode er geen onderbreking optreedt in het pompen van water te Wakay, “ook niet tijdens de feestdagen die voor de deur staan, anders zal het probleem verder verergeren”, weet hij.

Het water stroomt met volle kracht vanuit Wakay via het Corantijnkanaal naar de Nanniverdeelwerken vanwaar de verdeling plaats vindt naar de verschillende rijstpolders in Nickerie. De SPBA hoopt dat er geen hierin onderbreking optreedt, anders zal het probleem verergeren. dWTfoto/Beta Debidien-.

De SPBA-voorman doet een dringend beroep op LVV om voldoende brandstof beschikbaar te stellen voor de machines te Wakay, zodat er geen stagnatie ontstaat in de verdere verzorging van de gewassen die reeds zijn ingezaaid. Naar schatting is tot nu toe niet meer dan 15 procent van de 20.000 hectare areaal aan de linkeroever van de Nickerierievier ingezaaid, wat neerkomt op ongeveer 3.000 hectare. “Wij kunnen overigens vergeten dat de arealen aan de rechteroever ingezaaid gaan worden, omdat het zoutwater in de Nickerierivier voorbij het pompgemaal te Wageningen is doorgedrongen”, aldus Oemraw.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

21-12-2009

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2009. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics