Nickerie.Net, donderdag 24 december 2009


PL- minister laat Suriname beledigen door Guyana
Geplaatst: 24/12/2009

Paramaribo -  De Guyanese president Bharrat Jagdeo bracht afgelopen weekend een bezoek aan Nederland, waar de heer Max Ghazi, ondernemer in Nederland, is opgetreden als gastheer. Tijdens deze ontmoeting was ook minster Jong Tijen Fa van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer van Suriname aanwezig. Tijdens diens presentatie gaf Jagdeo een uitzetting van het maritiem geschil.

Volgens hem verkoos Guyana om het gebied samen tot ontwikkeling te brengen, maar Suriname wenste dat niet. Guyana legde het vervolgens voor aan het Maritieme Gerechtshof en Suriname verloor deze zaak. Het gebied werd aan Guyana toegewezen. Dat een Surinaamse ambtsdrager in het bijzijn van het Guyanese staatshoofd deze belediging en halve informatie moest aanhoren, zonder een correctie en of aanvulling te brengen, geeft volgens ingewijden het nationaal gevoel en onkunde aan van de minister van RGB .

Volgens diplomatieke bronnen hebben de betrokkenen geen enkel benul van hoe het op dit stuk moet toegaan. De minister heeft geblunderd door de Guyanese president niet direct erop te wijzen dat Guyana ons gebied, het zgn. Tigri- gebied, al jaren bezet houdt en hierdoor als een agressief buurland kan worden beschouwd. Maar in plaats van dat te doen, heeft de minister gezwegen en de prietpraat van Bharrat Jagdeo geaccepteerd. Volgens de zeer geïrriteerde bronnen kan men zich niet verschuilen achter het feit dat Jagdeo door een derde was uitgenodigd. Als ambtsdrager van de Republiek Suriname dient men altijd alert te zijn. De bron meldde DBS dat de Guyanese president, die ook voor een dag in Suriname was, Somohardjo niet wenste te ontvangen. De reden is niet bekend.

De bronnen melden verder dat een aantal dubieuze bedrijven uit Nederland zogenaamd projecten wenst te doen. Echter blijkt dat het veelal niets anders is dan om goedkoop aan grond te komen en deze door te verkopen en of te verkavelen. De bron meldt dat Suriname op Nederlands territoir wordt verkaveld en met mooie verpakking wordt gebracht naar Suriname. Voor een koffie en een gebakje krijgt men veel meer gedaan op Nederlands territoir en de stichtingen worden geopend in Suriname. Hierdoor kan men aan grond van de Surinamer komen. Vele van de personen hebben vaak een zeer slechte staat van dienst, hebben geen eigen website, kunnen niet aantonen vanwaar het geld vandaan komt, maar worden in Suriname ontvangen als succesvolle projectontwikkelaars en zakenmannen. De bron stelt dat er maar een paar zijn die iets zinnigs hebben gedaan in Suriname. De grote meerderheid betreft goed georganiseerde oplichters die via alle politieke tijden en partijen de zwakste schakels opzoeken om door te dringen tot het systeem. Het is de staat die erover moet waken dat de minder goede Euro-Surinamers wegblijven. De bron zegt dat het haast nooit lukt, daar zij die de controle moeten uitvoeren deze verantwoordelijkheid niet kunnen dragen.


Connectie Jagdeo-Pertjajah Luhur valt niet in goede aarde

23/12/2009

Paramaribo - De kennelijk nauwe banden tussen Pertjajah Luhur (PL) en Guyana’s president Bharrat Jagdeo roept binnen de coalitie grote vraagtekens op. Verschillende coalitiegenoten zijn van mening dat de PL-leiding duidelijk zal moeten maken wat er precies aan de hand is.Jagdeo was het afgelopen weekeinde speciale gast tijdens een politieke bijeenkomst van Pertjajah Luhur in Nederland en hij kreeg zelfs de gelegenheid het woord te voeren.

Vooral hetgeen het Guyanese staatshoofd op de bijeenkomst ten aanzien van het maritiem grensgeschil met Suriname bracht, heeft in de gelederen van de NPS voor veel kwaadbloed gezorgd, verneemt de Ware Tijd. NF-fractieleider en NPS-ondervoorzitter Otmar Rodger zei gisteren over deze zaak het een en ander te zeggen te hebben, maar besloot dat gisteren nog niet te doen. Hij zegt een geschikter moment te zullen afwachten.

De Jagdeo-PL connectie heeft kwaadbloed gezet binnen de coalitie. V.l.n.r voormalig CDA Tweede Kamerlid Dowlat Ramlal, president Bharat Jagdeo van Guyana, de ondernemer en politicus Max Ghazi en RGB-minister Michael Jong Tjien Fa van afgelopen zaterdagavond bijeen in het Nederlandse Aalsmeer.-foto/ Max Ghazi Group.

Op het moment toen Rodgers hierover opmerkingen maakte, was parlementsvoorzitter tevens Pertjajah Luhurleider, Paul Somohardjo niet aanwezig in de assembleevergadering. In een verklaring aan de Ware Tijd zei PL-topper tevens minister van Ruimtelijke Ordening Grond- en Bosbeleid, Michael Jong Tjien Fa, dat hij als gastheer van Jagdeo optrad. De Guyanese regeringsleider zou daar slechts aanwezig zijn vanwege de “persoonlijke en vriendschapsrelatie” tussen de twee politici. De aanwezigheid had niets te maken met staatszaken, zei Jong Tjien Fa.-.

 

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

21-12-2009

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2009. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics