Nickerie.Net, zaterdag 26 december 2009


Al 9.000 hectare padie ingezaaid

Beta Debidien, 24/12/2009

NIEUW NICKERIE - Rijstboeren hebben dit najaarsseizoen al 9.000 hectare ingezaaid in Nickerie. Hiervan nemen kleine landbouwers 6.300 hectare voor hun rekening en de grootlandbouw 2.700. Wat de inzaai bij de kleinlandbouw betreft, had het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV) Regio West een prognose gemaakt van 12.400 hectare. Jagnanan Ganpat, coördinator van het ministerie van LVV in Nickerie verwacht dat de komende twee weken kleine boeren hun arealen voor honderdprocent gaan benutten.

Rijstboeren bewerken hun arealen om te kunnen inzaaien. Uit cijfers van het ministerie van LVV blijkt dat in Nickerie al ongeveer 9.000 hectare is ingezaaid. Verwacht wordt dat dit de komende twee weken zal oplopen.-dWTarchief.

“Wat de grootlandbouw betreft, durven wij daar nog geen algehele voorspelling te maken, omdat de meeste grote bedrijven aan de rechteroever van de Nickerierivier liggen. Boeren in dit gebeid onttrekken water uit de rivier waar het zoutgehalte al niet meer goed is voor de rijstbouw”, legt Ganpat uit. Wat de grote bedrijven aan de linkeroever betreft zijn die aangewezen op irrigatiewater uit de Nannizwamp en van Wakay. “Wij verwachten dat deze boeren een inzaai gaan realiseren van 6.500 hectare.” Harinanan Oemraw, bestuurslid van de Surinaamse Padie Boeren Associatie deelt de mening van Ganpat.

Hij zegt dat nu voldoende water oostelijk stroomt, waardoor de inzaai in die polders in de komende dagen zal toenemen. Intussen heeft LVV afgelopen vrijdag één van de pompen bij het pompgemaal te Wageningen in werking gesteld, zodat de boeren daar ook kunnen starten met hun activiteiten. Volgens Ganpat is dat mogelijk, omdat de zoutgrens benedenwaarts is teruggedrongen door de regens die in de afgelopen dagen zijn ingevallen in het boven Surinamegebied. Wat dit betreft heeft Oemraw een heel andere mening.

Hij zegt dat het water niet voldoende is om het totaal landbouwgebied van Wageningen en de Middenstandspolder te bevloeien. “Indien beide pompen in werking zouden treden, zou er een andere situatie zijn, dan kon men ook een veel hogere percentage verwachten, maar als er geen noemenswaardige verandering komt, dan zal de inzaai beperkt blijven”, redeneert Oemraw.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

25-12-2009

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2009. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics