Nickerie.Net, zaterdag 26 december 2009


Het thema van Kerst is universeel: ‘Het gaat om Jezus, om Hem gaat ‘t'

Fenny Zandgrond, 24/12/2009

Paramaribo - Kerstfeest. Het feest van verzoening, de gelofte, het eeuwig leven en echte vrede. Eenieder geeft zijn eigen interpretatie aan kerstfeest. "Het gaat om Jezus, om Hem gaat het", geeft voorgangster Ria Refos van de gemeente Bribi Nieuwe Grond gepassioneerd mee. Renold Pansa, voorzitter van het provenciaal bestuur van de EBGS, deelt dezelfde mening. “Op deze dag moeten we ons bezinnen over het goede wat God ons heeft gebracht door Jezus Christus.” Bisschop Wilhelmus de Bekker, van het Rooms-katholiek bisdom Paramaribo, gaat een stap verder. “God wilde zelf mens worden door zijn zoon en die verlossing heeft hij gebracht”, zegt De Bekker.

“We moeten ons bewust worden van onze relatie met God.” Belangrijk is de kern: ‘De relatie met God’. Tegenwoordig is de mens uit deze kern gegroeid, vindt de rk-kerkleider. Alhoewel kerstfeest als een feest van geschenken geven, lekker eten en lichtjes wordt beleefd, mag niet voorbij worden gegaan aan de kern ervan. “Het mag er wel zijn, maar de kern moeten we niet missen.” Het thema van dit herdenkingsfeest dat wereldwijd groots wordt gevierd, is universeel; de geboorte van Jezus Christus en het doel van zijn komst naar deze aarde. "Zover de Heer ons leidt, brengt iedereen de boodschap anders. Belangrijk is dat het evangelie wordt doorgegeven", zegt Refos. Voorgangers preken vanuit de Bijbel en de inhoud van de boodschap moet hetzelfde zijn, vervolgt de voorgangster. Ze benadrukt dat op Kerst het grootste geschenk van God aan de mensheid wordt herdacht; eeuwig leven.

Deze belofte is vastgelegd in de Bijbel in Johannes 3:16 van het Nieuwe Testament. De Almachtige bewees zijn onbegrensde liefde aan de mens door zijn enig geboren zoon te geven. "We zijn dankbaar dat Hij kwam en we ons konden verzoenen met de Vader". Maar er is geen feest zonder de jarige, lacht Refos. Hij wordt in de diverse gemeentes gesymboliseerd als de Zoon van God, het geschenk dat eeuwig leven biedt.

Minieme verschillen Verdraagzaam als Suriname is, gedenken ook de overige godsdiensten het kerstfeest. "We vieren het niet als zodanig, maar uiteraard leven we mee met de Christenen", motiveert Isaac Jamaludien, voorzitter van de Surinaamse Islamitische Organisatie. Eerste kerstdag valt dit jaar op de traditionele gebedsdag van de moslims. Jamaludien verklaart dat de geboorte van Jezus wel wordt besproken. De Islam erkent deze bijzondere persoon, maar als één van de grote profeten Gods. In het heilig geschift Koran wordt Jezus in diverse hoofdstukken vermeld, geëerd en geroemd. De Moslims erkennen dat hij een mijlpaal in het ontstaan van de mensheid is.

De naam van Jezus wordt net als Mohamed, onafgebroken uitgesproken met: Vrede zij met Hem. De geestelijke wijst aan dat het christendom en de Islam veel raakvlakken en minieme verschillen hebben. De christen geloven in de drie-eenheid van God, terwijl de Islam meent dat God ondeelbaar is. Beide godsdiensten zijn ervan overtuigd dat de Schepper, Almachtig, genadevol, en barmhartig is. Monotheïsme - het geloof in één God - is hoog aangeschreven bij beide geloofsrichtingen. Pandit Balram Patadien, voorzitter van de Priesterraad van de Sanatan Dharm verduidelijkt dat de hindoes kerst niet vieren, "maar wel beleven".

Sommige geloofsgenoten richten hun huis wel in naar het kerstfeest en bereiden een speciaal menu. Net als bij elke nationale feestdag, ook dat van "de moslim broeders, wordt uit respect en eerbied in de Mandir wel gewag gemaakt van deze speciale periode voor de christenen. Vertellingen worden gehouden over de geboorte van Christus, maar dan wel in één adem met Ram en Krishna, de incarnatie van God. De Mandir wordt volgens Patadien niet versierd en er is ook geen speciale dienst.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

25-12-2009

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2009. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics