Nickerie.Net, dinsdag 29 december 2009


Kewal Asosingh: Van eenvoudige jongen tot Professor

22/12/2009

Zijn staat van dienst is indrukwekkend, van de vele prijzen voor zijn wetenschappelijk werk als postdoctoraal onderzoeker tot zijn promotie tot professor. Kewal Asosingh is een Surinaamse jongen die via een studiebeurs in Belgie is overgestoken naar de Verenigde Staten van Amerika en heeft zich daar verder in de medische wereld opgewerkt. Hoe is dat allemaal begonnen?

Prof. dr. Kewal Asosingh Prof. dr. Kewal Asosingh

Asosingh is afkomstig uit een eenvoudig en kansarm Surinaams gezin uit Leiding 22. Hij doorliep de lagere school als middelmatige leerling te OS Santodorp. Beide ouders zijn zelf ongeschoold, vader chauffeur en moeder standhoudster op de centrale markt, maar hebben hun kinderen steeds gemotiveerd om zoveel mogelijk te studeren. Vooral zijn moeder , mevrouw Oemerdee Mahadew-Asosingh, een vooruitstrevende dame met veel doorzettingsvermogen, had al gauw door dat haar zoon meer in zich had. Daarom hield ze vol dat Kewal verder moest gaan studeren toen hij na zijn MULO-diploma (Savitri Muloschool te Magentapolder) aan haar kwam zeggen dat hij de opleiding militaire politie wou gaan volgen. De financiŽle situatie thuis was alles behalve rooskleurig. De moeder heeft zich 100 procent ingezet zodat haar zoon met succes zijn VWO diploma op de Algemene Middelbare School (AMS) heeft behaald . En inderdaad, Kewal behaalde zijn diploma als een van de best geslaagden (1990). Hij wou graag de medische richting opgaan en werd direct, zonder inloting, toegelaten tot de Medische Faculteit aan onze Anton de Kom Universiteit.

Langzaam maar zeker besefte Kewal dat dit echter onbetaalbaar was voor zijn ouders. Een studielening bestond toentertijd niet, hij had een studietoelage van het Bureau Onderwijs en Studiefaciliteiten, maar dat was niet toereikend. Hij heeft verschillende ambassades en consulaten afgelopen op zoek naar mogelijkheden voor een studiebeurs. Met ondersteuning van mevr. drs. Marie. Levens (Bureau Onderwijs Faciliteiten) en wijlen Drs. W. Van Kanten (Medische Wetenschappelijk Instituut) kreeg hij een vierjarige beurs van de Belgische overheid om biomedische wetenschappen te gaan studeren aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB). Kewal behaalde cum laude de titel van Master in Science. Onder indruk van zijn resultaten, bood de universiteit hem een nieuwe studiebeurs voor een advanced Master degree die hij ook met cum laude behaalde. Hij kreeg direct een aanstelling van de VUB voor een promotieonderzoek. Kewal behaalde de graad van Doctor in de Medische Wetenschappen in het vakgebied hematologie en immunologie.

Verdere scholing Asosingh bleef in de academische wereld en heeft vele prijzen voor zijn wetenschappelijk werk als postdoctoraal onderzoeker ontvangen. Zo werd zijn werk meerdere malen nationaal zowel internationaal geselecteerd door de Belgische Vereniging voor Hematologie en door de American Association for Hematology. Als kers op de taart werd hij in 2002 in Brussel gelauwerd met de (gouden) Koning Leopold III-medaille van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde, voor zijn baanbrekend onderzoek in beenmerg kanker. In 2004 werd Dr. Asosingh gerekruteerd door de Cleveland Clinic, ťťn van de top ziekenhuizen in de Verenigde Staten.

Sinds vorig jaar is hij ook laureaat van de American Thoracic Society die jaarlijks uit een wereldwijde selectie veelbelovende onderzoekers op het gebied van longaandoeningen bekroond. Dit jaar is hij door de Cleveland Clinic Lerner College of Medicine verheven tot de rang van professor. Prof. dr. Asosingh heeft een bijzondere passie voor de opleiding van beginnende onderzoekers en traint dan ook met veel toewijding jonge basis artsen en specialisten tot kritische onderzoekers. Ook fungeert hij als promotor voor masters thesissen en doctoraals proefschriften. Als expert wordt hij regelmatig door Editors van verschillende internationale wetenschappelijke tijdschriften, zoals Circulation, American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, Hematology Journal, tussen vele andere, benaderd voor zijn kritische review van manuscripten vooraleer deze geaccepteerd worden voor publicatie. Zijn eigen onderzoek gaat over de rol van hematologische stamcellen in de pathologische angiogenese in astma en pulmonaire arteriŽle hypertensie. "De rol van beenmerg stamcellen in de vorming vaten bloedvaten in inflammatoire aandoeningen is een nieuw interdisciplinair onderzoeksgebied. Er is nog veel werk aan de winkel voordat we dit proces volledig begrijpen en de kennis kunnen toepassen om nieuwe therapieŽn te ontwikkelen", zegt de pas benoemde professor aan dWT. "Het is een grote uitdaging, maar daar ga ik voor!"

Terugkeer "Wanneer ik voor Suriname kom werken? Ik werk eigenlijk voor Suriname ťn de rest van de wereld. Bijvoorbeeld, de incidentie van astma, vooral bij jonge kinderen, is zeer zorgwekkend, het is alsof het nu bijna normaal is dat een kind astma heeft. Als wetenschapper kan ik veel meer doen van hieruit dan in Suriname, maar mijn hart blijft in Paramaribo kloppen. Heel mijn familie; ouders, broer en zussen zijn daar. Langs deze weg wil ik dan ook de leerkrachten en docenten in Paramaribo die mij steeds gestimuleerd hebben van harte bedanken. Zo denk ik aan juffrouw Winter (zesde klas OS Santodorp), juffrouw Kesarsingh (biologie & Spaans), juffrouw Sheombarsing (wiskunde), juffrouw Ramdin (Engels, mulo Magentapolder). De docenten drs. Chin Joe (scheikunde) en dhr. Bissumbar (biologie) van de AMS. Aan de jongeren wil ik zeggen: "Maak goed gebruik van de nieuwe studiefinancieringsmogelijkheid in ons land. Laat niemand je zeggen dat je dom bent voor iets of dat je het niet aan kan. Als je het echt wil dan kan je het zeer zeker, ook al lijkt het soms onmogelijk. Blijven doorzetten en vooral niet opgeven. Succes komt na vallen en opstaan, dat is het geheimĒ.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

29-12-2009

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2009. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics