Nickerie.Net, maandag 18 januari 2010


Lekhram Soerdjan: Verdeeldheid brengt geen ontwikkeling

NIEUW NICKERIE – “Verdeeldheid zal op geen enkele wijze ontwikkeling brengen in ons land en meer nog in het district Nickerie. We moeten dat vermijden om gezamenlijk ons district verder te helpen. Wij hebben eerder gezien en meegemaakt dat vanwege verdeeldheid we geen wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van Nickerie en op basis daarvan hebben wij gekozen te bundelen in de grote groep van de VHP.”Zo sprak Lekhram Soerdjan ex-topper van de UPS woensdagavond op een goed bezochte wijkvergadering van de VHP in de Hamptoncourtpolder ten oosten van Nickerie.

Soerdjan gaat voor de verdere ontwikkeling van het land. Volgens hem is dat mogelijk, omdat Suriname veel natuurlijke hulpbronnen en een vruchtbare bodem heeft. In zijn toespraak haalde hij aan dat de gemeenschap moet begrijpen dat Suriname in de toekomst een wezenlijke bijdrage zal leveren, vooral in de voedselvoorziening in de regio en daarbuiten.

Lekhram Soerdjan ex topper van de UPS in Nickerie die zich heeft aangesloten bij de VHP, spreekt de bijeenkomst toe.-. “Met de VHP gaan wij de natuurlijke hulpbronnen die wij hebben verder in ontwikkeling brengen, zodat wij een stabiele situatie kunnen krijgen voor nu en volgende generaties”, zegt de VHP’er…. De gemeenschap, vooral jongeren, moeten zich dit realiseren en goed in de gaten houden, “dat we een bepaalde richting opgaan met de ontwikkeling in Suriname”. Als namelijk op het huidige pad wordt voortgeborduurd het land straks nationaal en internationaal goede zaken zal doen.

Soerdjan adviseert zwevende kiezers om een goede evaluatie voor zichzelf te maken. “Ze moeten ook de geschiedenis nagaan om te zien wat we hebben meegemaakt en waar de potentie is om tot ontwikkeling te komen en op basis daarvan een keuze maken.” Soerdjan zegt dat de VHP bereid is hun daarbij te helpen.

Dayanand Dwarka richte zich vooral tot de ‘newcomers’ die de A-I verlaten hebben en toenadering hebben gezocht tot de VHP. Deze groep die zich heeft aangesloten bij de VHP bestaat uit personen die eerder uit ontevredenheid de partij hadden verlaten en zich weer hebben aangemeld.-. Bron DWT

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

18-12-2009

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2010. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics